Sobota, 18 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5927
Sobota, 18 maja 2024

Forum sędziów

klauzula na 788kpc - spadkobiercy

Małgorzata
20.04.2008 17:09:34

Mam ciekawą sprawę: w wyniku działu spadku cały spadek nabyła wnioskodawczyni, z obowiązkiem spłaty na rzecz kilkorga uczestników postępowania. Po wydaniu postanowienia wnioskodawczyni zmarła, a spadek po niej nabyli Pan X w 3/4 i Pani Y w 1/4 - jej dzieci, będące jednocześnie uczestnikami postępowania. Pani Y jest uprawniona do otrzymania spłaty i wystąpiła o nadanie klauzuli wykonalności p-ko Panu X. (dla jasności, choć to niczego w sumie nie zmienia, Pan X zrzekł się spłaty od matki). Działu spadku po matce Pan X i Pani Y nie robili. Przyjęli spadek wprost.

Zgodnie z 1034kc do czasu działu spadku za długi spadkowe odpowiadają solidarnie. Teoretycznie więc Pani Y jako wierzycielka może żądać klauzuli p-ko Panu X, z zaznaczeniem przejścia uprawnień, z tym, że klauzula nie obejmowałaby majątku spadkowego a jedynie osobisty (779§1kpc). I potem ew. mógłby rozliczyć to w dziale spadku lub zażądać 1/4 zwrotu od niej w drodze regresu.

Tylko jakieś schizowate to i nie jestem pewna, czy czegoś nie ominęłam, co np.uniemożliwia nadanie klauzuli w takiej sytuacji. Jeśli ominęłam - zróbcie dobry uczynek i napiszcie mi

Ignotus
24.04.2008 09:23:04

Tak na pierwszy rzut oka, to chyba nie ma przeszkód dla uwzględnienia wniosku o nadanie klauzuli przeciwko następcy prawnemu dłużnika. W zagadnienia ewentualnych rozliczeń pomiędzy spadkobiercami X i Y, nie wnikałbym w tym postępowaniu, skoro 788 kpc ogranicza zakres zainteresowania sądu wyłącznie do oceny czy przejście uprawnienia lub obowiązku zostało wykazane odpowiednim dokumentem. Przyznaję jednak, że sytuacja jest cokolwiek dziwaczna, tym bardziej, że - o ile czegoś nie mieszam, nastąpiło - co do części zobowiązania - jego wygaśnięcie na skutek połączenia się w jednej osobie przymiotów wierzyciela i dłużnika. Pani Y jest przecież z jednej strony wierzycielem z tytułu działu spadku, z drugiej zaś dłużnikiem solidarnym, jako spadkobierca osoby zobowiązanej do spłaty. Jednakże moim zdaniem okoliczności tej, z racji ograniczeń postępowania w sprawie o nadanie klauzuli wykonalności, badać nijak nie można. Czyli zostaje ewentualne rozliczenie pana X i pani Y w ramach regresu, po spełnieniu świadczenia przez pana X, bądź też w postępowaniu o dział spadku.
Nadto Pan X będzie miał chyba możliwość kwestionowania zakresu swej odpowiedzialności w ewentualnym procesie wytoczonym na podstawie 840 kpc. Skoro bowiem po powstaniu tytułu egzekucyjnego (ugoda bądź postanowienie w dziale spadku) nastąpiło zdarzenie, w wyniku którego zobowiązanie pieniężne w części wygasło (połączenie w jednej osobie przymiotów dłużnika i wierzyciela) to nie widzę problemu dla pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w części odpowiadającej udziałowi pani Y w masie spadkowej.
Ufff, to chyba tyle

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.