Niedziela, 03 grudnia 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5760
Niedziela, 03 grudnia 2023

Forum sędziów

Ograniczenia dla niedoświadczonych kierowców

espanol
17.04.2007 10:42:29

Podczas pierwszych siedmiu miesięcy od otrzymania prawa jazdy młodzi kierowcy nie będą mogli jeździć szybciej niż 80 km/h - to jedna z wielu zmian przewidzianych w projekcie ustawy o osobach kierujących pojazdami, przyjętym przez Rząd 6 lutego 2007 r.
Celem modyfikacji jest poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez podniesienie kwalifikacji kierowców oraz wyeliminowanie oszustw, korupcji i nierzetelnego wykonywania usług w czasie ich szkolenia.
Projekt zakłada wprowadzenie nowych rozwiązania dotyczące uzyskiwania prawa jazdy. Chodzi o obowiązkowe badania psychologiczne kandydatów na kierowców i możliwość odbycia kursu w formie rozszerzonej. Będzie on obejmował jazdę specjalnie oznakowanym pojazdem z osobą towarzyszącą przez minimum jeden rok, pod nadzorem ośrodka nauki jazdy. Kurs będzie przeznaczony dla osób od 16. roku życia. W czasie jego trwania uczestnicy wraz z osobą towarzyszącą będą musieli uczęszczać na zajęcia w ośrodku szkolenia kierowców, kończące się wewnętrznym egzaminem.
Zmienią się także zasady uzyskiwania karty rowerowej i motorowerowej.
Nowością będzie dwuletni okres próbny dla młodych kierowców. W tym czasie będą musieli oni poszerzać wiedzę na temat zagrożeń i bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz poruszać się specjalnie oznakowanym pojazdem. Ponadto, w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy po uzyskaniu uprawnień kierowcy będą musieli poruszać się z prędkością do 50 km/h na obszarze zabudowanym i do 80 km/h poza nim. W przypadku popełnienia wykroczenia kierowca zostanie upomniany listem ostrzegawczym. Większa liczba wykroczeń będzie powodować skierowanie na kurs reedukacyjny albo cofnięcie prawa jazdy.
Zwiększą się również wymagania wobec instruktorów nauki jazdy i ośrodków szkolenia kierowców. Instruktorzy będą musieli co roku uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego. Rozszerzony zostanie też katalog przestępstw wykluczających możliwość wykonywania pracy instruktora.
Projekt przewiduje też wprowadzenie zmian dotyczących ośrodków. Ma to podnieść jakość szkolenia. Zgodnie z projektem ośrodki będą korzystać wyłącznie ze środków dydaktycznych z listy prowadzonej przez Ministra Transportu. W przypadku spełniania dodatkowych wymagań dotyczących bazy lokalowo-technicznej i pojazdów będą mogły starać się o zaświadczenie uprawniające do organizowania kursów rozszerzonych.
Ośrodki będą też przeprowadzać egzaminy wewnętrzne. Wynik pozytywny będzie niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, negatywny da ośrodkowi możliwość zorganizowania dodatkowych zajęć dla kursantów.
Projekt przewiduje wprowadzenie nowej części egzaminu praktycznego, obejmującego jazdę poza obszarem zabudowanym. Teoretyczna część egzaminu będzie się składać z testów jednokrotnego wyboru. Nowe przepisy mają zapobiec korupcji przy ubieganiu się o prawo jazdy. Przebieg egzaminu będzie kontrolowany z użyciem urządzeń rejestrujących. Ich zapis będzie zachowywany przez dwa tygodnie. Będzie możliwe również przeprowadzenie niejawnej obserwacji przebiegu praktycznej części egzaminu.
Zdaniem Rządu wyodrębnienie przepisów o osobach kierujących pojazdami w nowym akcie prawnym pozwoli na stworzenie bardziej przejrzystych zasad, likwidację luk i nieścisłości prawnych.
Źródło: www.kprm.gov.pl.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.