Sobota, 20 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5990
Sobota, 20 lipca 2024

Forum sędziów

Nawiązka

mara
14.05.2008 13:16:47

Jakie macie zdanie o konieczności orzeczenia nawiązki z art.290 § 2 k.k. w sytuacji, gdy oskarżony uiścił na rzecz pokrzywdzonego podwójną wartość drzewa w toku postępowania przygotowawczego (a drzewo odzyskano)?

totep
14.05.2008 14:08:03

Nie mam kodeksu pod ręką, ale wydaje mi się, że nawiazka jest obligatoryjna i musisz orzec. Nie ma za to przeszkód, aby w postepwoaniu wykonawczym uznać ją za wykonaną.

bull78
16.05.2008 09:48:46

Oblig. Tutaj nawiązka ma charakter kary dodatkowej, a nie kompensacyjny więc nawet jeśli naprawił szkodę to i tak nawiązkę musi zapłacić.

Ja z kolei zastanawiam się czy można orzec nawiązkę z art 46 par 2 kk solidarnie? Oczywiście przy założeniu, że obowiązek naprawienia szkody można orzec solidarnie.

Jurij
16.05.2008 13:58:03

Ja z kolei zastanawiam się czy można orzec nawiązkę z art 46 par 2 kk solidarnie? Oczywiście przy założeniu, że obowiązek naprawienia szkody można orzec solidarnie.


O ile obowiązek naprawienia szkody zdarzało mi się nakładać solidarnie (w końcu szkoda jest tylko jedna i trzeba pilnować aby jej przypadkiem dwukrotnie nie naprawiono), o tyle z nawiązką już bym się tego zrobić nie odważył.
Jest to środek o charakterze penalnym, nie służący naprawieniu szkody sensu stricto - a więc każdy z oskarzonych powienien zaplacić całą kwotę oddzielnie. Z definicji wyklucza to więc solidarność (tak też komentarz C. H. Beck - teza 39 do at. 290 k.k., stosuje się w mojej ocenie też do art 46 par 2).

bull78
16.05.2008 15:36:04

"Jurij" napisał:

Ja z kolei zastanawiam się czy można orzec nawiązkę z art 46 par 2 kk solidarnie? Oczywiście przy założeniu, że obowiązek naprawienia szkody można orzec solidarnie.


O ile obowiązek naprawienia szkody zdarzało mi się nakładać solidarnie (w końcu szkoda jest tylko jedna i trzeba pilnować aby jej przypadkiem dwukrotnie nie naprawiono), o tyle z nawiązką już bym się tego zrobić nie odważył.
Jest to środek o charakterze penalnym, nie służący naprawieniu szkody sensu stricto - a więc każdy z oskarzonych powienien zaplacić całą kwotę oddzielnie. Z definicji wyklucza to więc solidarność (tak też komentarz C. H. Beck - teza 39 do at. 290 k.k., stosuje się w mojej ocenie też do art 46 par 2).


Otóż nie zawsze nawiązka jest środkiem stricte penalnym. W przypadku 46 par 2 kk jest to moim zdaniem ryczałtowa forma odszkodowania (kiedy np. stan zdrowia pokrzwydzonego jest płynny w czasie wyrokowania - nie ma mozliwości ustalenia zadośćuczynienia) nie ma więc w tej sytuacji imo podstaw, żeby nie orzec solidarnie nawiązkę, tak jak obowiązek naprawienia szkody.

niespielak
17.05.2008 16:17:52

o ile mnie pamięć nie myli było takie orzeczenie SN, w którym stwierdzili że taką nawiązkę zasądza się od każdego z oskarzonych

Petrus
17.05.2008 18:48:25

I KZP 30/96 uchwała SN z 20.11.96 OSNKW 1997/1-2/4
Określenie użyte w art. 213 § 2 dkk (290 § 2 kk): "sąd orzeka na rzecz pokrzywdzonego nawiązkę w wysokości podwójnej wartości drzewa" oznacza, że nawiązkę w tej wysokości sąd orzeka nie tylko od sprawcy, lecz także od każdego z pomocników i podżegaczy.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.