Wtorek, 18 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5958
Wtorek, 18 czerwca 2024

Forum sędziów

Właściwość sądu dla pracowników tymczasowych

Johnson
15.05.2008 09:49:19

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U.03.166.1608): "Roszczenia pracownika tymczasowego rozpatruje sąd pracy właściwy ze względu na siedzibę agencji pracy tymczasowej zatrudniającej tego pracownika"

Czy dobrze myślę że przepis ten mówi o właściwości wyłącznej, a co za tym idzie sprawę przekazuje według właściwości "z urzędu"?

Czy ktoś wie jaki sąd pracy będzie właściwy dla siedziby: Warszawa ul. Nowogrodzka ?

chaoos
17.05.2008 22:13:41

zgadza się SR Warszawa Śródmieście

underinfluence
21.05.2008 14:30:50

z komentarza do ustawy A. Sobczyka

Komentowany przepis stanowi regulację odmienną od przepisów o właściwości miejscowej określonych w art. 461 k.p.c. Zważywszy na fakt, że zakres art. 24 ustawy jest węższy niż art. 461 k.p.c. (bowiem nie zawiera właściwości przemiennej), regulację tę należy traktować jako szczególną i zastępującą przepisy kodeksu postępowania cywilnego w tej kwestii. Takie rozwiązanie należy ocenić krytycznie. Przez siedzibę pracodawcy tymczasowego należy bowiem rozumieć miejsce wskazane w rejestrze (KRS), które bardzo często będzie innym miejscem niż placówka zatrudnienia pracodawcy tymczasowego.
2. Trudno znaleźć argument, który przemawia za takim ograniczeniem praw procesowych pracowników tymczasowych. Natomiast nietrudno wykazać, że z punktu widzenia ekonomii procesowej najbardziej właściwym miejscem rozstrzygania sporu powinien być sąd właściwy dla miejsca wykonywania pracy.

Johnson
22.05.2008 21:35:44

"underinfluence" napisał:


Trudno znaleźć argument, który przemawia za takim ograniczeniem praw procesowych pracowników tymczasowych. Natomiast nietrudno wykazać, że z punktu widzenia ekonomii procesowej najbardziej właściwym miejscem rozstrzygania sporu powinien być sąd właściwy dla miejsca wykonywania pracy.


Argument jest dość prosty: praca tymczasowa może być wykonywana przez pracowników tymczasowych na rzecz różnych pracodawców użytkowników, których siedziby a co za tym idzie "miejsca wykonywania pracy" mogą znajdować się we właściwości różnych sądów pracy. I co wtedy? Pracownik ma dzielić swoje roszczenia na kilka sądów?

[ Dodano: Wto Lip 15, 2008 2:40 pm ]
"chaoos & anpod" napisał:


zgadza się SR Warszawa Śródmieście


No i moi mili przekazałem do w/w sądu, a on mi odesłał twierdząc że to nie on, tylko sąsiad (SR dla M-sta Warszawy)
Poprosił o "reasumpcję" postanowienia - co by to nie znaczyło. Ja odmówiłem i teraz sobie korespondujemy z panią przewodniczącą [pozdrawiam ]. Już napisała to mojego prezesa. Ale ja sie nie złamię

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.