Niedziela, 23 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5963
Niedziela, 23 czerwca 2024

Forum sędziów

Klauzula przeciwko małżonkowi dłuznika

Tomasz Zawiślak
03.06.2008 09:38:48

Mam dwa problemy:
1. Czy do nadania kluzuli wyk. przeciwko małżonkowi dłuznika konieczne jest uprzednie nadanie klauzuli przeciwko dłuznikowi? Słowo "także" pojawiające się w treści art. 787 kpc przemawialoby za pozytywna odpowiedzia. A moze nalezaloby potraktowac wniosek o nadanie klauzli przeciwko malzonkowi takze jako wnioisek o nadanie klauzli przeciwko dlzunikowi? Podobnie wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzedu traktujemy jako wniosek o zwolneinie od kosztow sadowych.
2. Czy w jednym wniosku bank moze żadać nadania klauzuli wykonalności bte przeciwko dluznikowi i jednoczesnie przeciwko malzonkowi dluznika. Trudno w takie sytuacji czekac na prawomocnosc postanowienia o nadaniu klauzuli przeciwko dluznikowi.

Pawnik
03.06.2008 10:05:24

"Tomasz Zawiślak" napisał:

Mam dwa problemy:
1. Czy do nadania kluzuli wyk. przeciwko małżonkowi dłuznika konieczne jest uprzednie nadanie klauzuli przeciwko dłuznikowi? Słowo "także" pojawiające się w treści art. 787 kpc przemawialoby za pozytywna odpowiedzia. A moze nalezaloby potraktowac wniosek o nadanie klauzli przeciwko malzonkowi takze jako wnioisek o nadanie klauzli przeciwko dlzunikowi? Podobnie wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzedu traktujemy jako wniosek o zwolneinie od kosztow sadowych.
2. Czy w jednym wniosku bank moze żadać nadania klauzuli wykonalności bte przeciwko dluznikowi i jednoczesnie przeciwko malzonkowi dluznika. Trudno w takie sytuacji czekac na prawomocnosc postanowienia o nadaniu klauzuli przeciwko dluznikowi.

Ad. 1 . Nie jest konieczne. Słowo "także" nalezy rozumieć jako możliwość nadania tytulowi klauzuli przeciwko małżonkowi. Przepis mówi o tytule egzekucyjnym, a nie tytule wykonawczym ( tyt+klauzula). W praktyce problem raczej nieistotny, albowiem żeby prowadzić egzekucję z majątku wspólnego wierzyciel i tak musi mieć klauzlę przeciwko dłużnikowi. Koncepcja aby wniosek o nadanie klauzuli przeciwko małżonkowi traktowac również jako wniosek przeciwko dłużnikowi nie ma uzasadnienia prawnego, tak samo jak traktowanie wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu jako wniosku o zwolnienie od kosztów. Przeciez Sąd jest związany granicami wniosku. Nie rozumiem innej wykładni.
Ad. 2. Bank może i często występuje z takim wnioskiem. Prawomocność klauzuli przeciwko dłużnikowi nie ma tu nic do rzeczy, albowiem klauzlę przeciwko małżonkowi nadajemy tytułowi egzekucyjnemu a nie tyt. wykonawczemu. Przesłanką nadania klauzli przeciwko małżonkowi nie jest prawomocna klauzula przeciwko samemu dłużnikowi.

Tomasz Zawiślak
03.06.2008 18:41:06

Z ta koniecznoscia posiadania klauzuli przeciwko dluznikowi nie bylbym taki pewny. Czy do egzekucji z wynagrodzenia malzonka dłuznika będzie potrzebny tytuł wykonawczy przeciwko dłużnikowi? Spotkalem sie z sytuacja gdy wierzyciel nie kierowal egzekucji przeciwko dłużnikowi a jedynie przeciwko jego malzonkowi i egzekucja byla wlasnie z wynagrodzenia.

Pawnik
03.06.2008 19:00:12

"Tomasz Zawiślak" napisał:

Z ta koniecznoscia posiadania klauzuli przeciwko dluznikowi nie bylbym taki pewny. Czy do egzekucji z wynagrodzenia malzonka dłuznika będzie potrzebny tytuł wykonawczy przeciwko dłużnikowi? Spotkalem sie z sytuacja gdy wierzyciel nie kierowal egzekucji przeciwko dłużnikowi a jedynie przeciwko jego malzonkowi i egzekucja byla wlasnie z wynagrodzenia.

Zauważ, że egzekucja na podstawie klauzuli nadanej przeciwko małżonkowi w trybie art. 787 i nast kpc uprawnia do prowadzenia egzekucji wyłącznie z majątku wspólnego ( klauzula musi zawierać takie ograniczenie). Skoro z majątku wspólnego - to nie ma możliwości prowadzenia egzekucji takiej bez klauzuli nadanej przeciwko dłużnikowi właściwemu. Skierowanie natomiast egzekucji do majątku odrębnego małżonka na podstawie klauzuli uzyskanej w trybie 787 jest podstawą do powództwa ekscydencyjnego w trybie art. 841 k.p.c. wytoczonego przez małżonka.

ubilexibi
06.06.2008 16:42:47

Odpowiadając na pytania:
1. Nie.
2. Tak.

Co do egzekucji z wynagrodzenia małżonka dłużnika, to na podstawie tytułu z klauzulą z 787 k.p.c. taka egzekucja jest niedopuszczalna. Przepis art. 33 pkt 7 k.r.o. stanowi przecież jednoznacznie, że ,,wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę" stanowią majątek osobisty małżonka. Skoro klauzula z 787 k.p.c. ogranicza egzekucję do majątku wspólnego, to nie można prowadzić egzekucji z wyngarodzenia na podstawie tego tytułu.

yen
07.06.2008 02:29:42

"ubilexibi" napisał:

Odpowiadając na pytania:


Co do egzekucji z wynagrodzenia małżonka dłużnika, to na podstawie tytułu z klauzulą z 787 k.p.c. taka egzekucja jest niedopuszczalna. Przepis art. 33 pkt 7 k.r.o. stanowi przecież jednoznacznie, że ,,wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę" stanowią majątek osobisty małżonka. Skoro klauzula z 787 k.p.c. ogranicza egzekucję do majątku wspólnego, to nie można prowadzić egzekucji z wyngarodzenia na podstawie tego tytułu.


wydaje mi się, że z pobranego wynagrodzenia za pracę małżonka dłużnika w takiej sytuacji można byłoby już prowadzić egzekucję, bo po jego pobraniu weszłoby już do majątku wspólnego.

ubilexibi
07.06.2008 10:36:26

Owszem z pobranego można. Tylko jak złapać tego małżonka już po pobraniu wynagrodzenia z gotówką w kieszeni?

Pawnik
07.06.2008 11:29:32

"ubilexibi" napisał:

Owszem z pobranego można. Tylko jak złapać tego małżonka już po pobraniu wynagrodzenia z gotówką w kieszeni?

Wystarczy zająć rachunek bankowy na który wpływa pensja. A co do wynagrodzenia - osobiście znam przypadek komornika który zaczaił się przy kasie w zakładzie pracy ( którym nota bene był Sąd) i po podpisaniu pobrania gotówki przez dłużnika położył rękę na gotówce okazując zdumionemu dłużnikowi tytuł wykonawczy. Sporządził protokół zajęcia i pozamiatane . Aktualnie kwestia straciła na aktualności wobec powszechności rachunków bankowych wśród pracowników.

ubilexibi
07.06.2008 21:27:52

Pozwolę się sobie nie zgodzić. Otóż trzeba pamiętać, że art. 54 ust. 1 Prawa bankowego stanowi, iż ,,Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego". Zatem w tej chwili można mieć na ROR jakieś 9.732 zł 66 gr. I tak trzeba kombinować, żeby na rachunku nie było więcej.

Nadal jest więc aktualny problem złapania małżonka z gotówką.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.