Sobota, 20 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5990
Sobota, 20 lipca 2024

Wyniki wyszukiwania

21.05.2024
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej

Data wysłania: 20 maja 2024 r. Sygnatura akt: II K 383/24 (SLPS-II K-SR 383/24) (w odpowiedzi należy podać sygnaturę akt) Sygnatura oskarżyciela: PR 4096-4 Ds 217.2023 skład rozpoznający sprawę: SSR Ewelina Serafin Z A W I A D O M I E N I E stawiennictwo nieobowiązkowe Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej II Wydział Karny zawiadamia pokrzywdzonych, że rozprawa w spawie II K 383/24 dot. oskarżonych Lidii Oszczędy i Macieja Zawadzkiego odbędzie się dnia 25 lipca 2024r. o godz. 10:50...

Więcej
14.05.2024
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi V Wydział Karny zawiadamia pokrzywdzonych, że rozprawa główna w sprawie przeciwko Emilianowi Klinkiewiczowi oskarżonego o czyn z: art. 218 § 1a kk w zw. z art. 12 § 1 kk odbędzie się dnia 21 czerwca 2024 r. o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi przy al. Kościuszki 107/109 w sali nr 103. POUCZENIE Niestawiennictwo prawidłowo zawiadomionego pokrzywdzonego nie tamuje toku sprawy. Pokrzywdzony może ustanowić...

Więcej
25.04.2024
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

Sygnatura akt XVIII Ns 8/23 POSTANOWIENIE Łódź, dnia 7 kwietnia 2024 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: asesor sądowy Mateusz Podhalicz po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 7 kwietnia 2024 roku w Łodzi sprawy z wniosku Ireny Piąstki i Małgorzaty Piąstki przy udziale Maxa Egrofa o stwierdzenie nabycia spadku postanawia: 1. podjąć postępowanie; 2. ustanowić dla uczestnika Maxa Egrofa, którego miejsce...

Więcej
25.04.2024
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi II Wydział Cywilny al. Kościuszki 107/109 90-928 Łódź tel. 422012000 - e-mail: [email protected] Sygnatura akt II Ns 724/23 (w odpowiedzi należy podać datę i sygn. akt) OGŁOSZENIE Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, II Wydział Cywilny zawiadamia, że w sprawie z wniosku Adriana Grzegorczyka o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego postanowieniem z 18 kwietnia 2024 roku postanowił...

Więcej
23.04.2024
Sąd Rejonowy w Opolu

Sąd Rejonowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Dawid Wróblewski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 15 marca 2024 r. sprawy z powództwa Banku Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie przeciwko Tomaszowi Mendel o zapłatę postanawia: I. na podstawie art. 180 §1 kpc podjąć zawieszone postępowanie; II. ustanowić dla pozwanego Tomasza Mendel, którego miejsce pobytu nie jest znane, kuratora w osobie r.pr. Mariusza Włodarczyk...

Więcej
26.03.2024
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi V Wydział Karny zawiadamia pokrzywdzonych, że rozprawa główna w sprawie przeciwko Emilianowi Klinkiewiczowi oskarżonego o czyn z: art. 218 § 1a kk w zw. z art. 12 § 1 kk odbędzie się dnia 17 maja 2024 r. o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi przy al. Kościuszki 107/109 w sali nr 103. POUCZENIE Niestawiennictwo prawidłowo zawiadomionego pokrzywdzonego nie tamuje toku sprawy. Pokrzywdzony może ustanowić pełnomocnika...

Więcej
28.02.2024
Sąd Rejonowy w Opolu

Z A R Z Ą D Z E N I E Dnia 25 stycznia 2024r. Sąd Rejonowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Dawid Wróblewski po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2024r. w Opolu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Renaty Warmons z udziałem Violetty Pelijak, Natalii Sygulka, Kamila Skrzypek, Dżesiki Wyrwich, Iwony Brzezina, Pauliny Brzezina, Małgorzaty Lakotta, Marka Brzezina, Andrzeja Brzezina, Piotra Brzezina, Zenony Pospiech, Eriki Brzezina...

Więcej
02.02.2024
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

ZAWIADOMIENIE POKRZYWDZONYCH O TERMINIE ROZPRAWY dot. (VI-LK.1681.2023, VI LK 1681/23) Termin: 5 marca 2024 r. godz. 09:30 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi VI Wydział Karny zawiadamia pokrzywdzonych o terminie rozprawy, która odbędzie się dnia 5 marca 2024 r. o godz. 09:30 wsali nr 421 w sprawie – art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 §1 kk - oszustwo - VI LK 1681/23 - p-ko Dmytro Soloshchenko. POUCZENIE O UPRAWNIENIACH I OBOWIĄZKACH Niestawiennictwo prawidłowo...

Więcej
25.01.2024
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

Termin: 5 marca 2024 roku godz. 13.30 ZAWIADOMIENIE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi VI Wydział Karny zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych: Jeronimo Martins Polska S.A. Dressler Dublin Sp. z o.o. Empik S.A. Golden Rose sp. z o.o. Monika Paszkow H&M Hennes&Mauritz sp. z o.o. Lidl sp. z o.o.,spk. Media Markt Polska Sp. z o.o. PROPERITA Dorota Liberadzka Rossmann SDP sp. z o.o. Sklep SuperSam Super-Pharm Poland sp. z o.o. że rozprawa główna w sprawie przeciwko...

Więcej
16.01.2024
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia VI Wydział Karny - Sekcja Wykonania Orzeczeń informuje, iż wyrokiem z dnia 31 października 2023 r., który jest prawomocny od dnia 8 listopada 2023 r., zobowiązano solidarnie Manuela Janiaka, przebywającego w Areszcie Śledczym w Łodzi, ul. Smutna 21 oraz Damiana Rosińskiego zamieszkałego ul. Żeromskiego 93/16, 90-502 ŁÓDŹ do zapłacenia tytułem naprawienia szkody n/w pokrzywdzonych : . na rzecz Łukasza Olejniczaka kwotę 300 (trzystu) złotych - na rzecz...

Więcej