Piątek, 08 grudnia 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5765
Piątek, 08 grudnia 2023

Forum sędziów

odtworzenie zaginionych akt

bladyswit
21.07.2008 23:10:07

Czy ktoś z Was wydawał postanowienie o częściowym odtworzeniu zaginionych akt ? Strony nadesłały mi część odpisów z tych akt (jakieś protokoły, pisma procesowe) i nie wiem, czy mam to wszystko opisać w postanowieniu ?

Krzych
22.07.2008 07:17:54

Też jestem zainteresowany tym tematem. Mam 2 sprawy o częściowe odtworzenie akt (jedna z nich to odtworzenie jednej kartki z akt sprawy ) i zupełnie nie wiem jak piszę się postanowienie. Będę wdzięczny za wszelkie rady

Krzych
22.07.2008 09:26:22

"anpod" napisał:

dzisiaj wrzucę Wam taki wzór, ale cywilny. Musielibyscie sobie spojrzeć na różnice w przepisach ewentualną i komentarz, chociaz wydaje mi sie, ze jednak jest identycznie w obu procedurach.

Z góry dzięki

bladyswit
22.07.2008 10:23:58

Dzięki anpod !

andrzej74
22.07.2008 11:01:53

Mówicie i macie:
Sygn. akt II Ko 9/05

POSTANOWIENIE

Dnia 10 października 2006 roku

Sąd Rejonowy
w składzie: przewodniczący
protokolant:
z urzędu
sprawy w przedmiocie odtwarzania zaginionych akt
na podstawie art. 160§1 k.p.k. i 165 k.p.k.

postanawia

I. odtworzyć akta sprawy o sygnaturze (dawne ) w następującym zakresie:
1. dane o karalności oskarżonych (k. 67 i 69-70)
2. zaświadczenie z PUB DUSZEK- HARCTUR s.c. z dnia 8 lipca 2000 r., ( k. 119)
3. zaświadczenie nr. 108/2000/2001 Zespołu Szkół Budownictwa Okrętowego Stoczni Gdańskiej S.A. w Gdańsku z dnia 5 września 2000r. , ( k. 127)
4. akt oskarżenia przeciwko z dnia 7 grudnia 2000 roku sygn. akt 1 Ds. 4171/00 Prokuratury Rejonowej , ( k. 120-123)
5. postanowienie Sądu z dnia 21 grudnia 2000 roku sygn. akt IV K 2226/00 o nieuwzględnieniu wniosku oskarżonego o uchylenie tymczasowego aresztowania i określenie czasu tymczasowego aresztowania, ( k. 124-125)
6. zgłoszenie obrońcy oskarżonego z dnia 19 stycznia 2001 roku sygn. akt IV K 2226/00 (k. 126)
7. postanowienie Sądu Rejonowego z dnia 29 marca 2001 roku o sygn. akt IV K 2226/00 o określeniu trwania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, ( k. 128)
8. postanowienie Sądu Rejonowego z dnia 13 kwietnia 2001 roku o nieuwzględnieniu wniosku o uchyleniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, ( k. 129)
9. postanowienie Sądu Okręgowego sygn. akt Kz 279/01 z dnia 18 kwietnia
2001 roku o utrzymaniu w mocy zaskarżonego postanowienia Sądu Rejonowego w z dnia 29 marca 2001 r., ( k. 131)
10. protokół złożenia poręczenia majątkowego sygn. akt IV K 2226/00 z dnia 22 maja 2001 roku wraz z kopią opłaty za poręczenie majątkowe w kwocie 5000 złotych z dnia 22 maja 2001 r., ( k. 131)
11. postanowienie Sądu Rejonowego w sygn. akt IV K 2226/00 z dnia 31 października 2001 roku w przedmiocie dopuszczenia dowodu z opinii biegłego, ( k. 132)
12. zawiadomienie adwokata o wypowiedzeniu upoważnienia do obrony z dnia 3 grudnia 2002 roku. ( k.133)
13. postanowienie o przedstawieniu zarzutów
Usik, (k. 138-139 i 149-150)
14. postanowienie o tymczasowym aresztowaniu w postępowaniu przygotowawczym (k. 140-142, 146-148)
15. postanowienie o zasięgnięciu opinii biegłego, (k. 143-144)
16. postanowienie w przedmiocie przedłużenia tymczasowego aresztowania (k.145)
17. postanowienie o wyłączeniu materiałów do odrębnego postępowania, ( k. 150a-151)
18. akt oskarżenia (k. 152-156)
19. postanowienie o zmianie środka zapobiegawczego wobec oskarżonego ( k.157-158 i 159-160)
20. pismo z dnia 22.08.2006 r. oraz informacja z AŚ w (k. 174,184)
21. informacja Centralnego Zarządu Służby Więziennej, ( k. 178)
22. notatka urzędowa, dotycząca okresów tymczasowego aresztowania wobec (k. 181)
23. pismo z-cy Głównego Księgowego z 11.09.2006 r.,
24. protokoły rozpraw, (k. 1-2, 6-7, 17-18, 27-28, 35-38, 41-42)
25. pismo z dnia 18.02.2004 r., (k. 47)

II. stwierdzić, iż odtworzenie akt w pozostałym zakresie nie jest możliwe

Uzasadnienie

Prokurator skierował przeciwko akt oskarżenia o czyn z art. 280 § 1 k.k. Sprawa była prowadzona pod sygnaturą IV K 2226/02. Na rozprawie w dniu 26 lutego 2003 roku sąd dopuścił dowód z opinii biegłych lekarzy psychiatrów. Akta zostały przesłane biegłym w dniu 03.03.2005 roku ( vide: 93), jednakże ostatecznie do nich nie wpłynęły, nie zdołano również ustalić aktualnego miejsca ich przechowywania ani ich odzyskać. Na skutek zaginięcia akt Sąd postanowił dokonać ich odtworzenia. W wyniku postępowania w przedmiocie odtworzenia zaginionych akt udało się odtworzyć akta jedynie w powyższej wskazanym zakresie, na podstawie poświadczonych za zgodność kserokopii dokumentów znajdujących się w aktach podręcznych Prokuratury, dokumentów przedłożonych przez byłego obrońcę oskarżonego . Sąd stwierdził jednocześnie, iż nie jest możliwe odtworzenie akt w pozostałej części albowiem osoby, które mogły posiadać potrzebne dokumenty wskazały w odpowiedzi na skierowane do nich wezwanie, iż nie dysponują żadnymi dokumentami, które przyczyniłby się do odtworzenia akt.
Biorąc pod uwagę powyższe należał orzec jak w sentencji.


Sygn. akt II Ko 8/05

POSTANOWIENIE

Dnia 23 listopada 2006 roku

Sąd Rejonowy
w składzie: przewodniczący
protokolant:
z urzędu
sprawy w przedmiocie odtwarzania zaginionych akt
na podstawie art. 160§1 k.p.k. i 165 k.p.k.

postanawia

odtworzyć akta sprawy o sygnaturze II K 48/05 (dawne IV K 1624/00) w następującym zakresie:
1. postanowienie z dnia 7 czerwca 2002 roku w przedmiocie dopuszczenia dowodu z opinii biegłego (k.2-3);
2. oświadczenie oskarżonego ( k.24);
3. pismo biegłych sądowych lekarzy psychiatrów ( k. 31);
4. dane o karalności ( k.40);
5. opinia sądowo-psychiatryczna (k.78-79);
6. notatki urzędowe (k.117,118);
7. protokół przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie (k.119-121);
8. protokoły przesłuchania świadków (k.122-125), (k.126-129), (k.130-135,166-168), 138-141), (k.142-145), (k.146-149, 162-165), (k.155-158);
9. kserokopia bilingów (k.136-137);
10. protokół oględzin (k.150-152);
11. opis czynności technicznych wykonanych przez specjalistę (k.153-154);
12. protokół przesłuchania w charakterze podejrzanego (k.159-161);
13. materiał poglądowy (k.169-170);
14. postanowienie o umorzeniu dochodzenia (k.176-178);
15. akt oskarżenia z dnia 30.06.2000r. w sprawie 2 Ds. 979/00 Prokuratury Rejonowej w ;
Oraz z akt podręcznych 2 Ds. 979/00 Prokuratury Rejonowej w :
6. postanowienie o przedstawieniu zarzutów;
7 vollmacht/pełnomocnictwo;
8. postanowienie o wszczęciu dochodzenia;
9. postanowienie o zatwierdzeniu przeszukania
10. wykazy dowodów rzeczowych;
11. pismo z dnia 12.05.2000r.;
12. postanowienie o zawieszeniu dochodzenia;
13. protokół zatrzymania osoby;
14. oświadczenie;
15. protokół zaznajamiania podejrzanego z materiałami;
16. postanowienie o wyłączeniu materiałów,
17. akt oskarżenia;

Uzasadnienie

Prokurator Prokuratury Rejonowej w skierował przeciwko akt oskarżenia o czyn z art. 279 § 1 k.k. Sprawa była prowadzona pod sygnaturą II K 48/04 (dawne IV K 1624/00). W dniu 7 czerwca 2002 roku sąd dopuścił dowód z opinii biegłych lekarzy psychiatrów. Akta zostały przesłane biegłym w dniu 10.06.2002 roku ( vide: 65), jednakże ostatecznie do nich nie wpłynęły, nie zdołano również ustalić aktualnego miejsca ich przechowywania ani ich odzyskać. Na skutek zaginięcia akt Sąd postanowił dokonać ich odtworzenia. W wyniku postępowania w przedmiocie odtworzenia zaginionych akt udało się odtworzyć akta w powyższej wskazanym zakresie.
Biorąc pod uwagę powyższe należał orzec jak w sentencji.

Krzych
22.07.2008 11:55:10

Super Wielkie dzięki

Graffi
22.07.2008 12:37:00

właśnie też miałem wrzucić bo wczoraj znalazłem temat a dziś postanowienie
ale czuję się zwolniony z obowiązku :D

bladyswit
22.07.2008 15:55:47

Dziękuje !

totep
22.07.2008 17:06:26

Super sprawa, jakby kiedyś było trzeba cośodtwarzać, to będzie jak znalazł, dzieki

bea
22.07.2008 22:40:29

"totep" napisał:

Super sprawa, jakby kiedyś było trzeba cośodtwarzać, to będzie jak znalazł, dzieki


RANY BOSKIE!!
Nie życzcie sobie sytuacji, w której odtwarzacie akta! toż to najgorsza zaraza jest!!
samo odtworzenie to nic, ale ile osób się musi tłumaczyć z okoliczności zaginięcia!!
tej wątpliwej przyjemności doznałam i to rzadko spotykany horror!
pisałam wyjaśnienia ja - jako przewo, nie wiem, czy sędzia referent, bo w międzyczasie awansował, pisała kierowniczka, pisały trzy zastępczynie kierowniczki, nie mówiąc o tym, ile najpierw się szaf przeszukało w wydziale oraz u kuratorów, ile sie nasprawdzało repertoriów i wykazów akt wysłanych ( byle gdzie), o mało co - kazaliby pisać w ślad za wszystkimi wysłanymi aktami przez czasokres chyba 3 lat!!!
a i tak nie wiem, co zdecyduje wyższa instancja, która te wszystkie wyjaśnienia pozbierała
jeden jedyny raz w moim 20-letnim zawodowym życiu taki koszmar mi się przytrafił i NIKOMU TEGO NIE ŻYCZĘ !!!
oczywiście pierwsze słowa prezesa to były o dyscyplinarkach dla mnie i kierowniczki...
zdecydowanie współczuję każdemu, kogo to dotknie
ja mam na pewno kilka setek siwych włosów na głowie i tak lekko licząc z 6-7 kilogramów w biodrach więcej niż przed feralnym dniem
pozdr.
??:

Graffi
22.07.2008 23:04:42

"bea" napisał:

Super sprawa, jakby kiedyś było trzeba cośodtwarzać, to będzie jak znalazł, dzieki


RANY BOSKIE!!
Nie życzcie sobie sytuacji, w której odtwarzacie akta! toż to najgorsza zaraza jest!!
samo odtworzenie to nic, ale ile osób się musi tłumaczyć z okoliczności zaginięcia!!
tej wątpliwej przyjemności doznałam i to rzadko spotykany horror!
pisałam wyjaśnienia ja - jako przewo, nie wiem, czy sędzia referent, bo w międzyczasie awansował, pisała kierowniczka, pisały trzy zastępczynie kierowniczki, nie mówiąc o tym, ile najpierw się szaf przeszukało w wydziale oraz u kuratorów, ile sie nasprawdzało repertoriów i wykazów akt wysłanych ( byle gdzie), o mało co - kazaliby pisać w ślad za wszystkimi wysłanymi aktami przez czasokres chyba 3 lat!!!
a i tak nie wiem, co zdecyduje wyższa instancja, która te wszystkie wyjaśnienia pozbierała
jeden jedyny raz w moim 20-letnim zawodowym życiu taki koszmar mi się przytrafił i NIKOMU TEGO NIE ŻYCZĘ !!!
oczywiście pierwsze słowa prezesa to były o dyscyplinarkach dla mnie i kierowniczki...
zdecydowanie współczuję każdemu, kogo to dotknie
ja mam na pewno kilka setek siwych włosów na głowie i tak lekko licząc z 6-7 kilogramów w biodrach więcej niż przed feralnym dniem
pozdr.
??:

Bea, nie zna życia kto akt nie odtwarzał...


a jak fajnie się sądzi na takich odtworzonych aktach i to jeszcze nie swoich (nawet nie ma szans pamiętać czego brakuje...

Darkside
23.07.2008 09:00:31

Fajnie, że temat się pojawił, mam nadzieję, że jednak nie będę musiał korzystać z zamieszczonych tu pomocy

totep
23.07.2008 10:42:01

Ja sam raz odtwarzałem akta - a dotyczyło to człowieka, który w latach 50tych siedział na UB. Potrzebne to było do sprawy o odszkodowanie. Akt oczywiście już nie było, jedyne co się zachowało to repertoria - i tak stwierdziłem. Był w wydziale taki przypadek, że odtwarzano akta i udało się odtworzyć je w całości, ponieważ oskarżyciel posiłkowy miał je w całości skserowane i zeskanowane łącznie ze zwrotkami. Ale oczywiście ani sobie, ani nikomu innemu tego nie życzę

asus
30.07.2008 20:53:24

wskazane postanowienie o odtworzeniu akt z cywila nadaje się jak ulał do karnego - też tak robiłem
mnie właśnie czeka kolejne odtworzenie akt - sąd któremu udostępniłem akta zagubił jeden tom i to ten z ekspertyzami laboratorium kryminalistycznego KWP oraz kilkoma protokołami moich rozpraw gdzie słuchałem najważniejszych świadków

Adek
31.07.2008 11:06:17

Kiedyś miałem taką sprawę o odtworzenie zaginionych akt z roku 70 istny horror; wnioskodawca posiadał jedynie maszynowy odpis protokołu rozprawy zrobiony w II instancji na zlecenie prywatne [sic!] musiałem przesłuchiwać cały zawodowy skład orzekający na temat prawdziwości tego odpisu [na szczęscie wszyscy jeszcze żyli] oraz wszystkich współoskarżonych [5 czy 6] i ich żyjących jeszcze obrońców;
ale to nic kolegom w Sochaczewie podpalili wydział karny; ponad 100 spraw do odtworzenia w tym wielotomowe

joolli
13.06.2009 22:28:43

"totep" napisał:

Ja sam raz odtwarzałem akta - a dotyczyło to człowieka, który w latach 50tych siedział na UB. Potrzebne to było do sprawy o odszkodowanie. Akt oczywiście już nie było, jedyne co się zachowało to repertoria - i tak stwierdziłem.


Totep, ratuj, mam całą serię takich odtworzeń, IPN przysłało mi tylko materiały z MO typu wykazy zatrzymanych i zwalnianych, repertoria są już przemielone, nikt nie ma żadnych odpisów, z dokumentów mogę ewentualnie wywnioskować, że wyrok był. Czy mogę odtworzyć wyrok częściowo? w zakresie np. daty wydania, oskarżonego, kwalifikacji i sankcji? Nie wydaje mi się...

W innej sprawie mam tylko odpis wyroku II instancji, z pieczątkami itd., jak to odpis. Czy muszę Waszym zdaniem rzeczywiście przesłuchać skład orzekający co do autentyczności odpisu, jak ktoś tu napisał?

totep
16.06.2009 21:15:09

"joolli" napisał:

Ja sam raz odtwarzałem akta - a dotyczyło to człowieka, który w latach 50tych siedział na UB. Potrzebne to było do sprawy o odszkodowanie. Akt oczywiście już nie było, jedyne co się zachowało to repertoria - i tak stwierdziłem.


Totep, ratuj, mam całą serię takich odtworzeń, IPN przysłało mi tylko materiały z MO typu wykazy zatrzymanych i zwalnianych, repertoria są już przemielone, nikt nie ma żadnych odpisów, z dokumentów mogę ewentualnie wywnioskować, że wyrok był. Czy mogę odtworzyć wyrok częściowo? w zakresie np. daty wydania, oskarżonego, kwalifikacji i sankcji? Nie wydaje mi się...

W innej sprawie mam tylko odpis wyroku II instancji, z pieczątkami itd., jak to odpis. Czy muszę Waszym zdaniem rzeczywiście przesłuchać skład orzekający co do autentyczności odpisu, jak ktoś tu napisał?

Jak za tydzien wroce dop domu to wysle ci wzor postanowienia na pw, albo podaj mi swoj adres e-mail na pw to podesle - sorry nie mem polskich znakow

bladyswit
21.10.2009 11:57:13

a jak w postanowieniu o odtworzeniu opisać wyrok, który odtwarzam na podstawie zapisów z repertorium ?

sprawa z lat 50-tych, akta dawno zmielone. :neutral:

totep
21.10.2009 12:06:05

ja to kiedyś zrobiłem tak

Sygn.akt Ko

POSTANOWIENIE

Dnia 2000 r.

Sąd Rejonowy w Wydział II Karny w składzie:
Przewodniczący:
Protokolant:
po rozpoznaniu
w sprawie wykonania odezwy Sądu Okręgowego w L
z urzędu
w przedmiocie odtworzenia akt Kp
na podstawie art. 160 § 3 w zw. z art. 165 § 1 kpk

postanawia

I. stwierdzić, że niemożliwe jest odtworzenie akt sprawy sygn. akt Kp Sądu Powiatowego w B w całości;
II. odtworzyć akta sprawy Kp Sądu Powiatowego w B w części w ten sposób, że stwierdzić, iż w dniu 22 grudnia 1951 r. Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego wszczął śledztwo numer akt Sb wobec Jana G zamieszkałego w D o czyn z art. 23 dekretu z 23.VII.1951 r o planowym skupie zbóż (Dz. U. Nr 39, poz. 297) popełniony w dniu 14.XII.1951 r., Jan G został tymczasowo aresztowany w dniu 22.XII.1952 r.; w dniu 2.01.1952 r. do Sądu Powiatowego w B wpłynęła sprawa przeciwko Janowi G, oskarżonemu z art. 23 dekretu z 23.07.1951 r., po rozpoznaniu której w dniu 14 stycznia 1952 r. zapadł wyrok treści następującej: „18 miesięcy więzienia, 90 zł opłaty sądowej i koszty postępowania. Areszt tymczasowy od dnia 22.XII.51 r. do 14.I.1952 r.”; 19.I.52 wydano nakaz zwolnienia.; w dniu 2.02.1952 r. oskarżony wniósł środek odwoławczy, akta wysłano do instancji odwoławczej 4.02.1952 r. zwrócono je w dniu 16.05.1952 r.; instancja odwoławcza wydała orzeczenie załatwiające sprawę ostatecznie, treści: „Karę zawiesza na 3 lata 45 zł wpłaty za II instancję i koszty postępowania”.

bladyswit
21.10.2009 12:45:51

dziękuję serdecznie !

totep
21.10.2009 13:09:48

Ależ bardzo proszę

[ Dodano: Sro Paź 21, 2009 1:10 pm ]
A jak chcesz to ci jeszcze uzasadnienie mogę podesłać

bladyswit
22.10.2009 13:52:44

"totep" napisał:

Ależ bardzo proszę

[ Dodano: Sro Paź 21, 2009 1:10 pm ]
A jak chcesz to ci jeszcze uzasadnienie mogę podesłać


dziękuję, dobry człowieku.

coś tam naskrobałem. najważniejsze jest to co na wstępie.

totep
22.10.2009 14:03:20

cała przyjemność po mojej stronie

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.