Sobota, 18 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5927
Sobota, 18 maja 2024

Forum sędziów

Wybierz temat dyskusji:
wniosek o odpis zatartego wyroku 08.10.2012 xvart
koszty obrony z urządu 07.10.2012 mo65
zakreślanie terminu na wnioski dowodowe 02.10.2012 Joanna B.
wniosek o wyłączenie prokuratora na rozprawie 21.09.2012 censor
Kiedy zasądzacie koszty: w wyroku czy później 11.09.2012 Maltazar
umorzona prywatka 23.08.2012 mo65
procedura przy zniesławeiniach internetowych 05.08.2012 mo65
drobna zmiana kpk 03.08.2012 Jarosiński
Pomóżcie, bo mi koncepcji brak. 30.07.2012 kawa
Pytanie z procedury - prośba o pomoc 23.07.2012 AnnaKarenina
Nieletni i obrońca 18.07.2012 Ama
Pokrzywdzony i umorzenie przy przestępstwach p-ko dokumentom 17.07.2012 Harry
ujawnienie dowodów w trybie art. 442 § 2 kpk po uchyleniu 17.07.2012 Maltazar
Co z trybami po uchyleniu sprawy ? 06.07.2012 mo65
art. 147 &3 zd. 2 kpk 22.06.2012 Alicja
brak daty w postanowieniu o tymczasowym aresztowaniu 20.06.2012 andylevy
środek zabezpieczający 04.06.2012 Alicja
klauzula atykumulacyjna art. 415 par.5 zd. 2 k.p.k. 28.05.2012 andrzej74
areszt poza sądem 25.05.2012 gzrech
zgon przed doręczeniem wyroku nakazowego 10.05.2012 mpl
uzupełenie wyroku 19.04.2012 zziajany
Proces Breivika a sprawa polska 17.04.2012 Geralt
W jakim trybie wydajecie kopie nagrań z akt sprawy? 12.04.2012 Iustus
oskarżyciel posiłkowy - termin 02.04.2012 zziajany
gdy policjanci "rozmawiają" z zatrzymanym 18.03.2012 radykał
należności świadka i biegłego w karnym 16.03.2012 radykał
Sąd, dowody z urzędu... czy wszystko ok? 12.03.2012 radykał
ponowne wznowienie przewodu sądowego 11.03.2012 zziajany
Prostowanie orzeczeń w trybie art.150kpk 11.03.2012 Joan
tymczasowe aresztowanie kilku podejrzanych o ten sam czyn 10.03.2012 radykał
wniosek o uzasadnienie 20.02.2012 gzrech
oskarżyciel publiczny 13.02.2012 ruda
art. 296 k.k. a granice oskarżenia 399 k.p.k. 13.02.2012 andrzej74
doładowanie konta gry sieciowej 02.02.2012 kazanna
cofnięcie wniosku o tymczasowe aresztowanie 02.02.2012 radykał
cenzura korespondencji 09.01.2012 juez
Małoletni pokrzywdzony, staje się pełn. w trakcie procesu 14.12.2011 Alicja
umorzenie postępowania i zastosowanie środka zabezpieczjące 03.12.2011 paprotkav
uzupełnienie zażalenia 03.12.2011 gzrech
jeden wyrok w trybie 337 i 335 02.12.2011 mo65
zabezpieczenie dowodu w sprawie prawomocnie zakończonej 01.12.2011 Maltazar
Interwencja-kks 29.11.2011 cezary
Ciekawe uzasadnienie 28.11.2011 dav
Art. 540b k.p.k. 24.11.2011 rbk
chcę zrobić zwrota 22.11.2011 efa
art 22 Ustawy o Policji 09.11.2011 zziajany
kurator dla małoletniego pokrzywdzonego 08.11.2011 radykał
Obrońca w postępowaniu wykroczeniowym 27.10.2011 Morg
prawo do odmowy składania zeznań 07.10.2011 eee1977
17 § 1 pkt 7 kpk 28.09.2011 gzrech
Odroczenie wykonania kary... 27.09.2011 AQUA
wykonanie kary pozbawienia wolności wobec obywatela Ukrainy 27.09.2011 andylevy
zwrot wydatków dla policji za fałszywy alarm bombowy 21.09.2011 mo65
Strona Psucie Prawa - zadanie dla karnistów. 19.09.2011 falkenstein
Tymczasowe aresztowanie a stawiennictwo w innym postępowaniu 03.09.2011 cyryl_mi
niepoczytalność 19.08.2011 Matylda
zwrot kosztów podróży uniewinnionemu obwinionemu 10.08.2011 mo65
Czy dopuszczacie "reasumpcję" postanowienia? 22.07.2011 Iustus
"Okrojenie" ciągu przestępstw przez sąd odwoławczy 22.07.2011 censor
fikcyjne faktury - zarzut z art. 66par2 kks 17.07.2011 zziajany
czy obrońca może wskazać adres dla doręczeń oskarżonego 13.07.2011 picu
wnioski stron 25.06.2011 Matylda
Wydawanie dziennikarzom odpisów wyroków z uzasadnieniem 24.06.2011 mo65
subsydiarny akt oskarżenia a możliwość rozszerzania zarzutu 15.06.2011 Maltazar
akt oskarżenia 11.06.2011 Matylda
negatywne przesłanki procesowe 09.06.2011 gzrech
77 kw 06.06.2011 cezary
koszty przy uniewinnieniu prywatka 31.05.2011 aśka
art. 212 kk - prywatka a doprowadzenie oskarżonej 24.05.2011 Maltazar
Cesjonariusz umowy kredytowej jako pokrzywdzony? 24.05.2011 justice
Pseudo-pokrzywdzony wnosi zażalenie na umorzenie dochodzenia 19.05.2011 gue
wykazanie prawa do reprezentacji osoby prawnej 18.05.2011 suzana22
art. 192 & 4 kpk 04.05.2011 Alicja
Strażnik wymogów formalnych rozprawy sądowej 02.05.2011 jamem
spółka jawna jako pokrzywdzony? 18.04.2011 TGC
387 kpk 14.04.2011 Aaanitkaaa
Tajemnica bankowa 13.04.2011 gzrech
żądanie prokuratora 25.03.2011 Alicja
Niepoczytalny oskarżony przy prywatnym akcie oskarżenia 23.03.2011 fidelio
Forma wniosku o ENA 15.03.2011 romanoza
art. 135 kpk 14.03.2011 Alicja
powództwo cywilne w 335 11.03.2011 gzrech
zapowiedź apelacji od wyroku zaocznego 08.03.2011 iskaw
naruszenie właściwości rzeczowej prokuratury 04.03.2011 giedrys
reformatio in peius 01.03.2011 Dede_
Uchylenie wyroku w zakresie rozstrzygnięcia o karze 22.02.2011 censor
własciwość rzeczowa 17.02.2011 gzrech
Pokrzywdzony. Zachwiana równowaga procesu karnego. 16.02.2011 wanam
Koszty obrońcy za powództwo cywilne w postępowaniu karnym 14.02.2011 richter
Uchylenie wyroku w zakresie przepadku dowodów rzeczowych 08.02.2011 censor
orzekając o t.a. na etapie post. przyg. badamy kwalifikację 05.02.2011 Darkside
Powtórne zatwierdzenie zatrzymania rzeczy 02.02.2011 Adek
Zażalenie na orzeczenie o kosztach zawarte w wyroku 15.01.2011 censor
Kara porządkowa w postępowaniu skarbowym 13.01.2011 jano1976
Art. 275a kpk 12.01.2011 m35
odmowa ekstradycji i jednoczesne przekazanie do odbycia kar 05.01.2011 andrzej74
art. 126 § 1 kpk z innej strony 30.12.2010 Maltazar
463 kpk 22.12.2010 gzrech
art. 330 § 2 kpk 22.12.2010 Maltazar
323 kpk 14.12.2010 gzrech
wykroczenia - postępowanie odwoławcze - właściwość sądu 18.11.2010 Maltazar
co z tajemnicą służbową w postępowaniu po uchyleniu wyroku 18.11.2010 suzana22
udzielanie informacji o adresach pokrzywdzonych 10.11.2010 andylevy
modyfikacja wniosku o naprawienie szkody 29.10.2010 Darkside
zatrzymanie prawa jazdy zażalenie 04.10.2010 gzrech
wykonanie orzeczenia innego państwa 22.09.2010 amelius
Wniosek pełnomocnika o zaminę kwalifikacji 21.09.2010 kate_ol
Umorzenie postepowania przygotowawczego-zazalenie co zrobic? 20.09.2010 sponn
wybór komornika 03.09.2010 amelius
doręczenie 1000 odpisów a/o przy 335 k.p.k. 02.09.2010 andrzej74
Czy art. 394 § 2 kpk może mieć charakter uznaniowy? 27.08.2010 Iustus
Prawo do korzystania z obrońcy wg. SN 25.08.2010 Darkside
obrońca z urzędu w pomocy międzynarodowej 23.08.2010 andylevy
trzecia instancja? 05.08.2010 jupi
49a kpk 04.08.2010 gzrech
koszty zastępstwa procesowego 02.08.2010 aśka
Koszty związane z obserwacją psychiatryczną. 02.08.2010 rbk
właściwość SO i SR w sprawie o wyrok łączny 27.07.2010 jabor
art. 607 f k.p.k. - problem z danymi 21.07.2010 andylevy
przestępstwo a wykroczenie wyrok 08.07.2010 aśka
Przepadek przedmiotu po zgonie sprawcy 01.07.2010 romanoza
dowód rzeczowy w depozycie 18.06.2010 Mario 71
Komu liczone jest załatwienie sprawy gdzie cofnięto sprzeciw 01.06.2010 mo65
Łączenie kar przy ciągu przestępstw 01.06.2010 jano1976
przepustka dla internowanego 27.05.2010 mo65
co robić, gdy wykroczenie okazuje się przestępstwem? 25.05.2010 naiwny.super
art. 393 . 1 k.p.k. 24.05.2010 Darkside
Niepoczytalność przed rozprawą a środki zabezpieczające. 21.05.2010 jano1976
wykorzystanie dowodów niejawnych tj. materiałów z podsłuchów 27.04.2010 Darkside
Doręczanie odpisów i pobieranie opłaty 23.04.2010 romanoza
koszty adwokata z wyboru przy uniewinnieniu 16.04.2010 aśka
oskarzyciel posiłkowy 05.04.2010 aśka
Art. 420 § 2 kpk 25.03.2010 Darkside
ciągłość składu a posiedzenie pojednawcze 25.03.2010 andylevy
zakres związania sądu wnioskiem z art. 335 kpk 24.03.2010 radykał
Amerykański wyrok karny 23.03.2010 falkenstein
koszt przejazdu sędziego do świadka 22.03.2010 Joanna B.
Akt oskarżenia i jego modyfikacja 22.03.2010 Dreed
koszty postępowania karnego 21.03.2010 lejdi
klauzula wykonalności dot. naprawienia szkody w kpk 12.03.2010 suzana22
czy umorzenie prywatki w trybie 496 powoduje res iudicata? 10.03.2010 gangin
koszt kserokopii na zlecenie sądu 09.03.2010 radykał
powództwo adhezyjne 09.03.2010 aśka
zażalenie na koszty itp 25.02.2010 aśka
Orzekanie w dyżurach aresztowych przez niekarnistów 24.02.2010 bogs
Obcokrajowiec 13.02.2010 bull78
Wezwanie w charakterze podejrzanego w celu złożenia wyjaśnie 02.02.2010 konrado
Art.371 par.2 kpk w praktyce organów "śledczych" 22.01.2010 censor
Ponowny wniosek o wyłączenie sędziego 21.01.2010 bladyswit
opinia uzupełniająca instytucji 08.01.2010 suzana22
świadek anonimowy 21.12.2009 xvart
wideo konferencja 14.12.2009 radykał
32 kpk 26.11.2009 gzrech
umorzenie brak znamion 24.11.2009 gzrech
przepustka dla tymczasowo aresztowanego. 24.11.2009 sefor
wydawanie kopii nagrania 09.11.2009 mathra
art. 361 k.p.k. 05.11.2009 gzrech
wniosek o zwrot utraconego zarobku świadka odbywającego kpw 26.10.2009 bull78
577 k.p.k. 06.10.2009 Darkside
Wyjście poza granice oskarżenia 30.09.2009 andylevy
387 30.09.2009 gzrech
Zmiana kpk mniej pracy dla prokuratorów, więcej dla nas 28.09.2009 mathra
poszatkowane postępowanie przygotowawcze 23.09.2009 juez
wniosek o ściganie złożony przez pełnomocnika pokrzywdzonego 18.09.2009 sławo
Pokrzywdzony Norweg nie pouczony o prawach pokrzywdzonego w 25.08.2009 Majek2
obserwacja psychiatryczna 12.08.2009 eee1977
Poręczenie majątkowe, które nie wiadomo komu zwrócić 08.08.2009 Johnson
wydanie a sporządzenie post. o przedstawieniu zarzutów 24.07.2009 joolli
kks - wyrok nakazowy a odpowiedzialność posiłkowa 20.07.2009 suzana22
KKS - Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności 16.07.2009 Żagiel
oskarżyciel prywatny nie może stawać przed sądem 02.07.2009 Maltazar
Świadek koronny 24.06.2009 Adek
Odszkodowanie z art. 415 par 4 kpk 24.06.2009 marciano
354 kpk środki na posiedzeniu, czy rozprawie 23.06.2009 Robek321
Stosowanie 191 § 3 kpk i 396 § 2 kpk 22.06.2009 APW
399 kpk i 443 kpk 09.06.2009 Robek321
Uzasadnienia asesorów 18.05.2009 micgas
Informacja o areszcie w innym kraju 07.05.2009 markosciel
odtwarzanie nagrań na rozprawie 04.05.2009 joolli
Ograniczenie zakazu reformationis in peius tylko częściowe 29.04.2009 darjos
zbieg art. 325b par.2 kpk i 325c pkt 1 lit. a i b 26.04.2009
Wyrok łączny a grzywna z art 71kk 21.04.2009 Żagiel
117 i 117a k.p.k. 21.04.2009 andrzej74
Przesłuchanie świadka w Niemczech 04.04.2009 jawarti
Przewlekłość postępowania 02.04.2009 s.jan
pokrzywdzony błędnie wskazany w ao 27.03.2009 suzana22
Miesięczny termin do złożenia subsydiarnego aktu oskarżenia 11.03.2009 jakwaw
wyłączenie sędziego? 07.03.2009 gzrech
kara nagany - opłata 06.03.2009 justice
pokrzywdzony a posiedzenie w przedm. wniosku z art. 58 kpw. 04.03.2009 alutka
Uchylenie prawomocnego mandatu karnego 22.02.2009 marciano
Nowy par. 3a art. 263 k.p.k. 20.02.2009 emptio.spei
TRYB PRZYŚPIESZONY ATAKUJE 19.02.2009 bladyswit
Jak to robią w Szkocji 19.02.2009 falkenstein
Wydanie dokumentów 17.02.2009 romanoza
Termin do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku 01.02.2009 m35
art. 345 par 1 i 2 kpk w Trybunale Konstytucyjnym 21.01.2009 Michał44
art 423 par. 1 kpk - termin do sporządzenia uzasadnienia wyr 15.01.2009 a_szymek
koszty obrońcy - wyrok łączny - postępowanie odwoławcze 07.01.2009 wodniczka
art. 55 § 1 kpk akt oskarżenia pokrzywdzonego 06.01.2009 Maltazar
opinia instytutu dotycząca finansów i ekonomii 30.12.2008 domianiuk
samodzielność jurysdykcyjna sądu karnego 15.12.2008 joolli
Pobranie krwi 09.12.2008 darjos
art. 231 kpk depozyt sądowy 01.12.2008 Maltazar
klauzula wykonalności 25.11.2008 gzrech
brak danych dostatecznie uzasadniających 20.11.2008 joolli
częściowy wyrok łaczny 20.11.2008 bull78
Opinia instytucji o stanie zdrowia psychicznego oskarżonego 20.11.2008 CR
STOSOWANIE ART.387 kpk 19.11.2008 censor
zwrot kosztów procesu w sprawach karnych - uniewinnienie 18.11.2008 jupi
ratunku, co z kosztami, jak oskarżyciel subsydiarny zmarł? 13.11.2008 Marzena B
Zakaz z art 442.1 k.k. 12.11.2008 Darkside
Apelacja przy wyroku łącznym 02.11.2008 Iustus
wyłączenie sędziego 26.10.2008 Maltazar
zwolnienie obrońcy 16.10.2008 joolli
art. 203 kpk traci moc obowiązującą 16.10.2008 CR
Art. 392 par. 1 kpk 14.10.2008 larakroft
art. 6 i art. 6a do noweli lipcowej z 2007 roku 10.10.2008 andrzej74
Warunkowe umorzenie 10.10.2008 deencz
postępowanie prywatnoskargowe warunki formalne a/o 09.10.2008 Maltazar
Orzeczenie TK 08.10.2008 Justibas
obrońca z wyboru 30.09.2008 jupi
Fotokopie z akt w trybie art. 156 kpk 24.09.2008 andylevy
Prawomocnośc wyroków wydawanych w trybie art. 335 k.p.k. 18.09.2008 andylevy
art. 13 § 2 prawa o ustroju sądów powszechnych 16.09.2008 Maltazar
Kolizja interesów oskarżonych - wspólny obrońca 12.09.2008 deencz
srodki zapobiegawcze 11.09.2008 jupi
przeglądanie akt 08.09.2008 gzrech
Gazeta odmawia ujawnienia autora zniesławiającego artykułu 05.09.2008 Maltazar
Unieważnienie paszportu 05.09.2008 romanoza
Doręczenie do USA za pośrednictwem MS 04.09.2008 ddominus
res iudicata w postępowaniu mandatowym 03.09.2008 andylevy
warunkowe umorzenie w przyśpieszonym trybie 31.08.2008 Petrus
projet zmiany k.k. i k.p.k. 26.08.2008 gzrech
obrońca oblig 79kpk 17.08.2008 Petrus
uzasadnienie przy t/a 15.08.2008 gzrech
uchylenie 306 par 2 kpk 14.08.2008 Petrus
prawo do odmowy zeznań 13.08.2008 natalia.w
umorzenie postępowania wskutek śmierci oskarżonego 11.08.2008 Petrus
kpc w kpk - 70kpk 09.08.2008 Petrus
Dyżur aresztowy cywilisty - pomocy!!!!!!!!!!!! 08.08.2008 sebus
uchylenie przy skazaniu tymczasowego aresztowania 07.08.2008 Petrus
nielat zbrodniarz i aresztowanie? 07.08.2008 Petrus
POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE 06.08.2008 Darkside
wyłączenie sędziego 31.07.2008 gzrech
uzasadnienie w trybie art 449 a kpk 31.07.2008 wodniczka
śmierć adwokata a koszty postępowania 31.07.2008 Maltazar
zaoczny bez świadków i prokuratora 30.07.2008 Robek321
owoce zatrutego drzewa 30.07.2008 joolli
wyrok zaoczny..nieprawomocny czy prawomocny i jego wykonanie 28.07.2008 sławo
Areszt tymczasowy w zakładzie leczniczym 24.07.2008 CR
Wyrok zaoczny 22.07.2008 deencz
odtworzenie zaginionych akt 21.07.2008 bladyswit
posiedzenia poza budynkiem Sądu 21.07.2008 Justibas
185a i b kpk 17.07.2008 Robek321
Zmiana treści postanowienia o tymczasowym aresztowaniu 15.07.2008 deencz
zbieg idealny k.k. i k.k.s. 13.07.2008 gzrech
ułaskawienie 11.07.2008 a_szymek
Biegły z zakresu wypadków drogowych - oblig? 10.07.2008 deencz
Orzeczenie TK 07.07.2008 Justibas
Podanie wyroku do publicznej wiadomosci 03.07.2008 Justibas
materiały niejawne jako jedyny dowód 02.07.2008 asus
przestępstwo, ktore okazało się być wykroczeniem 30.06.2008 Darkside
Uprawnienia osoby wykonującej prawa zmarłego pokrzywdzonego 29.06.2008 bogs
strktura uzasadnienia sądu I instancji 29.06.2008 krzysiek_krakow
Cofnięcie sprzeciwu od wyroku nakazowego 27.06.2008 Darkside
zmiana kwalifikacji z k.k. na k.k.s. 27.06.2008 Graffi
Problem braku odpowiednika art. 11 par. 1 kpk w kpow 25.06.2008 marciano
Areszt domowy 24.06.2008 micgas
przesłuchanie świadka 24.06.2008 picu
obwiniony Polak odbywa karę w zakłądzie karnym na terenie Ni 20.06.2008 kazanna
Konie 16.06.2008 bull78
Art. 442.2 k.k. w razie uchylenia na art 439.1.10 k.p.k. 11.06.2008 Darkside
Przewodniczący Wydziału 09.06.2008 Darkside
Sprawy z oskarżenia prywatnego - art.488§2 kpk 06.06.2008 ida
Spór o właściwość między wydziałami 27.05.2008 Alicja
areszt dla świadka 15.05.2008 wodniczka
materiały z kancelarii tajnej 08.05.2008 bull78
jawność rozprawy 01.05.2008 koko
zażalenie nadane faksem 28.04.2008 Justibas
pytanie prawne do TK 26.04.2008 xvart
Dyscyplinowanie małoletniego świadka 23.04.2008 deencz
Co z kosztami po umorzeniu postęp. przygot.? 21.04.2008 Petrus
badania variograficze - nasze doświadczenia 18.04.2008 bebek4
Biegły tłumacz 09.04.2008 Maltazar
ustanowienie pełnomocnika dla pokrzywdzonego w postepowaniug 27.03.2008 efa
pouczać, czy nie pouczać 10.03.2008 gzrech
Czy serwis aukcyjny może być uznany za pokrzywdzonego? 09.03.2008 baba jaga
Odmowa wszczęcia postępowania - art.124 k.w. 07.03.2008 mara
335, 387 na tle orzeczenia SN 04.03.2008 gzrech
odroczenie rozprawy w trybie uproszcz., "zaocznej" 29.02.2008 Justibas
wyrok łączny a ENA 27.02.2008 gzrech
Wydanie rzeczy w K.p.w. 27.02.2008 rbk
sąd właściwy do wydania wyroku łącznego 27.02.2008 gzrech
O zaliczeniu przy wyroku łącznym 26.02.2008 romanoza
Jeszcze o wyroku łącznym - art. 89 §1 k.k. 25.02.2008 jaro123
zażalenia Kp 02.02.2008 Lamia
skierowanie 335 na rozprawę 30.01.2008 Justibas
Wykaz OZ 29.01.2008 Maltazar
Oskarżony obcokrajowiec 29.01.2008 m35
sprawa od początku po zawieszeniu postępowania 28.01.2008 Justibas
jak tam w kraju z trybami przyspiesoznymi 18.01.2008 kocio1974
Powaga rzeczy osądzonej - wykroczenia 18.01.2008 Justibas
Samochód na parkingu a zabezpieczenie majątkowe 17.01.2008 Maltazar
397 kpk 15.01.2008 justice
Koszty badania (nie)trzeźwości alkotestem 10.01.2008 Justibas
zwrot sprawy prokuraturze art.339 par.3 pkt 4 kpk 10.01.2008 justice
tajemnica bankowa 08.01.2008 wodniczka
Termin na sporządzenie uzasadnienia gdy wielu oskarżonych 08.01.2008
art. 6a ustawy z 29.03.2007r. 07.01.2008 andrzej74
tymczasowe aresztowanie 03.01.2008 Klara
Przekazanie powództwa adhezyjnego do sądu cywilnego 03.01.2008 jaro123
Obrońca z urzędu 02.01.2008 Maltazar
Fax będzie dowodem złożenia wniosku czy nie? 29.12.2007 Dreed
Zażalenie na zarządzenie - temat do poduszki. 29.12.2007 remiusz
Łże jak naoczny świadek 22.12.2007 bladyswit
Skład sądu 19.12.2007 Maltazar
Adres oskarżonego - podawać czy nie? 09.11.2007
Zażalenie na zatrzymanie. 08.11.2007 Dred
"celem podjęcia decyzji" 06.11.2007 niespielak
co zrobić z wykroczem ? 02.11.2007 bladyswit
www.dzieckoswiadek.pl 16.08.2007 Olga K.
Wnioski o przerwanie kary 26.06.2007
Działamy w trybie...... 14.03.2007 espanol
Wznowienie przewodu 09.03.2007 TEPUS
Tryb przyśpieszony 13.02.2007 TEPUS
Wyroki nakazowe...jak to jest? 12.08.2006 Sebol