Poniedziałek, 22 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5992
Poniedziałek, 22 lipca 2024

Forum sędziów

Koszty obrońcy za powództwo cywilne w postępowaniu karnym

Dede_
14.02.2011 16:47:03

Ponieważ generalnie skąpa jestem, więc i tu moje stanowisko zmierza ku zminimalizowaniu kosztów. Moim zdaniem 642 ma zastosowanie dopiero, gdy kpk nic nie mówi o danym składniku kosztów procesu, natomiast nieopłacona pomoc prawna udzielona z urzędu jest uregulowana w 618 par.1 pkt 11. Nie ma tam rozdzielenia na czynności obrończe i sprawowane jako pełnomocnika i dlatego stosowałabym do każdej formy pomocy prawnej udzielonej przez adwokata. Po prostu kumuluje role, ale podstawą wynagrodzenia będą przepisy rozporządzenia MS w sprawie opłat za czynności adwokackie itd. Najwyżej można zastosować wyższe stawki ze względu na nakład pracy. Nie widzę konieczności przechodzenia na kpc. Wg mnie utarta praktyka, o której piszesz, opiera się na podobnym rozumowaniu.

justice
15.02.2011 08:57:54

Jeżeli przyjąć koncepcję dwutorowego działania adwokata - jako obrońcy oskarżonego i jako pełnomocnika pozwanego, rodzi się przy tym kilka dylematów:

1. obrońca może działać tylko na korzyść - art.86§ 1 kpk, pełnomocnik może podjąć czynność na niekorzyść ze skutkiem dla reprezentowanego;

2. wyznaczając adwokata z urzędu - wyznaczamy obrońcę (por. art.78§1 kpk i art.82 i nast. kpk), a nie pełnomocnika.

3. inna sprawa to ta, że "strona inna niż oskarżony może ustanowić pełnomocnika" (art.87§1 kpk); a contrario oskarżony nie może mieć pełnomocnika? czy oznacza to, że obrońca jest jednocześnie "z automatu" pełnomocnikiem w sprawie pozwu adhezyjnego i ma obowiązek podejmowania działań w tym wątku procesu?

4. gdyby nawet przyjąć, że oskarżony może mieć pełnomocnika (choćby w osobie tego samego obrońcy), to czy do jego ustanowienia nie trzeba przejść przez przepisy kpc i wymogi stawiane stronie procesu cywilnego; wiązałoby się to z oddzielnym wnioskiem o obrońcę i oddzielnym o pełnomocnika - rozstrzygane w różnym trybie.

5. czy obrońca w wyboru podejmując czynności dot. pozwu jest należycie umocowany, jeśli pełnomocnictwo dot. sprawy karnej zostało wystawione przed wpłynięciem pozwu; w praktyce karnej przyjmuje się, że samo stawiennictwo z oskarżonym w sposób domniemany oznacza udzielenie pełnomocnictwa do obrony, ale czy to samo można odnieść do procesu adhezyjnego?

W praktyce nie rozdzielamy tych funkcji adwokata, choćby dlatego, że powództwo zajmuje margines procesu karnego i często zostawiane jest bez rozpoznania (teraz przy możliwościach z art.46 kk uważam, że jest nawet niekorzystną formą wnoszenia swoich roszczeń w sprawie karnej).

Richter - jak bym był złośliwy,to bym zapytał adwokata, który złożył taki wniosek, a który działa niejako "w dwóch osobach", kto mu udzielił pełnomocnictwa do sprawy cywilnej lub kto ustanowił go z urzędu pełnomocnikiem? Zasądź jak za obronę i czekaj na zażalenie.

romanoza
15.02.2011 09:16:21

"richter" napisał:

niemniej obrońca działa, pisze odpowiedź na pozew i pisma procesowe
Po prostu inaczej nazwał odpowiedź na akt oskarżenia W procesie karnym obowiązują inne reguły, nie ma żadnych prekluzji, opinie dopuszcza się bezpłatnie i jak trzeba to z urzędu no i dowodzi się w zakresie że tak powiem karnym, jak materiał ujawniony w toku rozprawy nie wystarcza to się powództwo pozostawia bez rozpoznania. Ja nie bardzo wiem, jak można oddzielić czynności obrończe od czynności pełnomocniczych. Odpowiedź na pozew też można potraktować jako pismo procesowe mające polepszyć sytuację prawnokarną oskarżonego, podobnie jak każde inne pismo i działanie.

censor
15.02.2011 09:52:39

"richter" napisał:

czy Waszym zdaniem obrońcy z urzędu należą się od SP odrębne koszty za reprezentowanie oskarżonego, jako pozwanego w procesie karnym?
Nie
To jest jeden proces, jedna sprawa
W zależności od okoliczności sprawy obrona może być bardziej złożona, wielowątkowa itd. Może obejmować też - tak tu roboczo nazwaną - "obronę" przed powództwem. Ale przecież to niczego nie zmienia, czynności należy podejmować takie same, w zakresie dowodowym zwłaszcza. Od tego, żeby wynagrodzenie w razie potrzeby różnicować, są "widełki" w rozporządzeniu zwanym potocznie taryfą adwokacką.
To co tu wymyślił adwokat moim zdaniem nie ma uzasadnienia normatywnego, chodzi tylko o kasę.

suzana22
15.02.2011 10:22:41

"censor" napisał:

W zależności od okoliczności sprawy obrona może być bardziej złożona, wielowątkowa itd. Może obejmować też - tak tu roboczo nazwaną - "obronę" przed powództwem.


Tak się zastanawiam... a jakby wytoczył powództwo wzajemne pokrzywdzonemu-powodowi?

romanoza
15.02.2011 10:28:38

"suzana22" napisał:

Tak się zastanawiam... a jakby wytoczył powództwo wzajemne pokrzywdzonemu-powodowi?
W sumie i tak można, np. 497 kpk. Ale np. w sprawach wypadków drogowych, gdzie dwóch kierowców naruszało zasady o ile mnie pamięć nie myli były dwie sprawy z odwróconymi rolami.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.