Piątek, 08 grudnia 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5765
Piątek, 08 grudnia 2023

Forum sędziów

Odszkodowanie z art. 415 par 4 kpk

marciano
24.06.2009 17:00:38

Stan faktyczny jest następujący: zaistniał czyn z art. 157 § 1 kk, i do aktu oskarżenia prokurator dołączył powództwo cywilne na kwotę 500 zł. Nietrudno się domyślić, że pozew nie był konsultowany z pokrzywdzonym, nawet nie był choćby trochę przemyślany i dopasowany do realiów sprawy. Po prostu pozew jest po to, aby wyrobić statystykę pozwów.
Pokrzywdzony wykazuje szkodę na kwotę 4000 złotych, przedstawia faktury za leczenie stomatologiczne i chce naprawienia szkody w całości, czemu trudno się dziwić. I teraz jest problem, bowiem wniesienie pozwu, z uwagi na art. 49 a kpk, blokuje możliwość orzeczenia obowiązku naprawienia szkody lub nawiązki z art.46 par 1 i 2 kk. Oczywiście mogę odesłać pokrzywdzonego na drogę cywilną, ale chyba nie o to w tym chodzi. Zastanawiam się więc, czy w takiej sytuacji można byłoby zastosować odszkodowanie z urzędu z art. 415 par 4 kpk. Przeanalizowałem przepisy i chyba można tak orzec. W takim wypadku co zrobić z pozwem, pozostawić bez rozpoznania?
Jeśli ktoś z Was ma pomysł jak to rozstrzygnąć, to proszę o wypowiedzi.
A tak na marginesie, na tle tej sprawy widać jak to prokurator działając formalnie na rzecz pokrzywdzonego, zgodnie zapewne ze swoimi wytycznymi, może mu zaszkodzić, bo chyba nie budzi wątpliwości, że najkorzystniej byłoby orzec z art. 46 kk, nawiązka zamiast obowiązku naprawienia szkody mogłaby objąć nie tylko szkodę rzeczywistą, ale też zadośćuczynienie za krzywdę.

bebek4
24.06.2009 18:08:16

namówić prokuratora do rozszerzenia powództwa ??:

Johnson
24.06.2009 18:14:11

Skoro powództwo przez Prokuratora jest wniesione na rzecz pokrzywdzonego, to nie może on pozwu rozszerzyć ? W kpk nie ma zakazu, a odsyła on w tym zakresie do kpc.
Skoro pokrzywdzony chce więcej to można uznać że wstąpił do sprawy w charakterze powoda (art. 56 §1 kpc w związku z art. 70 kpk).
A dalej to już z górki - 190 kpc w związku z art. 70 kpk

marciano
24.06.2009 21:32:20

"bebek4" napisał:

namówić prokuratora do rozszerzenia powództwa ??:


Jakoś nie lubię namawiać stron do czegokolwiek a cywilistą czuje się kiepskim, więc za pozwami nie przepadam. Dlatego wolałbym skorzystać z art. 415p4kpk.

bebek4
24.06.2009 22:53:54

jak nie zauważyłeś tej emotki ??: to posłuchaj kolegi Johnsona a tak w ogóle to jaka będzie różnica czy zwrócisz prokuratorowi uwagę na zakres żądań pokrzywdzonego czy sam mu zasądzisz. No chyba że wolisz dalej zastanawiać się co zrobić z sytuacją którą przedstawiłeś

kam
25.06.2009 08:43:33

"marciano" napisał:

A tak na marginesie, na tle tej sprawy widać jak to prokurator działając formalnie na rzecz pokrzywdzonego, zgodnie zapewne ze swoimi wytycznymi, może mu zaszkodzić, bo chyba nie budzi wątpliwości, że najkorzystniej byłoby orzec z art. 46 kk, nawiązka zamiast obowiązku naprawienia szkody mogłaby objąć nie tylko szkodę rzeczywistą, ale też zadośćuczynienie za krzywdę.

A dlaczego uważasz, że obowiązek naprawienia szkody nie może obejmować zadośćuczynienia?

marciano
25.06.2009 11:44:36

"kam" napisał:

A dlaczego uważasz, że obowiązek naprawienia szkody nie może obejmować zadośćuczynienia?


Może chyba, choć cywilistą jestem kiepskim. Jednak nawiązka jest bardziej elastyczna i w sprawach gdzie jest uszczerbek na zdrowiu chyba jednak łatwiejsza do uzasadnienia w zakresie co do jej konkretnej wysokości.

bebek4
25.06.2009 18:08:22

zważywszy na to że nawiązkę orzeka się w celu zadośćuczynienia to chyba uzasadnia się ją tak samo, ale może ja z innej szkoły jestem

Modern_judge
25.06.2009 18:58:54

Hej,

Jeśli prokurator wytoczył powództwo cywilne na rzecz pokrzywdzonego, należy mu doręczyć odpis pozwu. Wątpliwym jest, czy w takim wypadku pokrzywdzony staje się powodem cywilnym również po otwarciu przewodu, ale to zostawmy... Dla mnie pewne jest jedno, jeżeli nie doręczyliśmy pozwu pokrzywdzonemu, jest to podstawa do prowadzenia rozprawy od początku celem konwalidowania uchybienia. Moim zdaniem, jeżeli pokrzywdzony nie jest aktywny w procesie i milcząco popiera powództwo, należy zasądzić tyle, o ile wnosił prokurator. Jeżeli pokrzywdzony - jako powód cywilny - popiera powództwo i wnosi o więcej, tym samym rozszerza żądanie, to należy zasądzić, przy udowodnieniu przez niego istnienia szkody, wysokości szkody i związku przyczynowego, pełne odszkodowanie. Moim zdaniem, uwzględnienie powództwa cywilnego wyłącza dopuszczalność zasądzenia odszkodowania z urzędu (arg. ex art. 415 par 1 i 2 w zw. z par. 6 i 7). Brak jest podstaw, aby powództwo cywilne pozostawić bez rozpoznania w innych przypadkach, niż wymienione w art. 415 par. 2 lub 3 kpk, art. 383 kpk, czy art. 65 par. 3 kpk.

P.S. Osobiście jestem za wyeliminowaniem instytucji powoda cywilnego z kpk.

Dred
25.06.2009 19:06:05

"Modern_judge" napisał:


P.S. Osobiście jestem za wyeliminowaniem instytucji powoda cywilnego z kpk.


a ja wręcz przeciwnie

Adek
25.06.2009 20:26:38

Pytanie; na jakim etapie postępowania i w jakiej formie pokrzywdzony wniósł o zasądzenie powyższej kwoty; jesli przed rozpoczęciem przewodu to może potraktowac jako jego p.c. i będziemy mieli dwa

marciano
25.06.2009 21:34:09

Wniósł przed rozpoczęciem przewodu ale ustnie na 1 rozprawie, nie zlożył tego na piśmie.

bebek4
25.06.2009 22:11:10

"Dred" napisał:


P.S. Osobiście jestem za wyeliminowaniem instytucji powoda cywilnego z kpk.


a ja wręcz przeciwnie

ja też jestem za utrzymaniem tego rozwiązania pod warunkiem że w postępowaniach cywilnych będzie można wpadkowo skazać za przestępstwo np. rozwód z wyłącznej winy bo bił żonę to cyk za znęte 2 latka, pozew o zapłatę ciach za oszustwo, sprawa o alimenty - skazanie za niealimentację. Szczegóły do dopracowania w komisjach sejmowych z zastrzeżeniem że nie można orzekać dożywocia i 25 lat kpw

Adek
26.06.2009 16:55:04

"marciano" napisał:

Wniósł przed rozpoczęciem przewodu ale ustnie na 1 rozprawie, nie zlożył tego na piśmie.

p.c. można też złożyć ustnie do protokołu pozostaje tylko kwestia uznania co to jest: p.c. czy wniosek w trybie 46kk

29.06.2009 00:18:12

Zastanawiam się więc, czy w takiej sytuacji można byłoby zastosować odszkodowanie z urzędu z art. 415 par 4 kpk. Przeanalizowałem przepisy i chyba można tak orzec. W takim wypadku co zrobić z pozwem, pozostawić bez rozpoznania?
Jeśli ktoś z Was ma pomysł jak to rozstrzygnąć, to proszę o wypowiedzi.


A występują przesłanki do pozostawienia bez rozpoznania ?

Zasądzenie odszkodowania z urzędu jest możliwe :
- w razie skazania
- przy braku powództwa cywilnego
- co do szkody wynikłej bezpośrednio z przestępstwa
- szkoda ma charakter materialny

Z kolei obowiązek naprawienia szkody sąd orzeka, jeśli - przy braku wytoczenia powództwa - pokrzywdzony lub prokurator do zakończenia pierwszego przesłuchania pokrzywdzonego na rozprawie głównej złożyli wniosek z art. 46 par. 1 kk.

Widać więc że wszędzie występują przesłanki negatywne co do odszkodowania z urzędu i naprawienia szkody. Pozostaje więc tylko proces cywilny.

szyfrant
28.05.2010 20:28:22

Zgodnie z art. 415 § 5. W razie skazania oskarżonego lub warunkowego umorzenia postępowania w wypadkach wskazanych w ustawie sąd orzeka nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Nawiązki na rzecz pokrzywdzonego, obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę nie orzeka się, jeżeli roszczenie wynikające z popełnienia przestępstwa jest przedmiotem innego postępowania albo o roszczeniu tym prawomocnie orzeczono.

czy sąd może w związku z tym orzec obowiązek naprawienia szkody w sprawach o przestępstwa komunikacyjne w sytuacji, gdy kwestia naprawienia szkody lub zadośćuczynienia jest przedmiotem postępowania firmy ubezpieczeniowej w ramach OC?

mnie się wydaje, że nie, choć zdania co do tego są podzielone

censor
28.05.2010 23:02:31

Też uważam, że nie, choć dobrze by było, gdyby zainterweniował ustawodawca.

m35
29.05.2010 23:42:32

no ale na dobrą sprawę tam nie ma mowy o postępowaniu sądowym, więc można się uprzeć, że chodzi o każde postępowanie prowdzone na podstawie przepisów ustawy. A z pewności do takiego można zaliczyć postępowanie odszkodowawcze z tytułu ubezpieczenia.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.