Piątek, 08 grudnia 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5765
Piątek, 08 grudnia 2023

Forum sędziów

świadek anonimowy

xvart
21.12.2009 21:48:23

udostępniam stronom protokół przesłuchania świadka na podstawie art. 184 par 2 kpk.
Ktoś z Was to kiedyś robił? Chodzi mi w szczególności, czy taki jawny dokument może być streszczeniem zeznań świadka, w ktorym pomijam te cechy zeznań, które pozwalają na identyfikację świadka, czy też nic mi zmieniać nie wolno, a jedynie wykreślić niektóre zdania?

witoldw1
21.12.2009 23:08:22

Robiłem parę razy-zawsze tylko wykreśłałem to ,co nie mogło znaleźć się w protokole i jeszcze wyraźnie zaznaczałem ,w którym miejscu takie skreślenia nastąpiły. Jak powiedział Kwinto- "I żadnych własnych pomysłów " ( czyli streszczeń)

okapi
22.12.2009 09:12:49

tak zadnych skreśleń..tylko ....w miejsce gdzie sa dane mogące świadka zidentyfikować po tym co mówi..np.gdy podaje że przyjechał do X..tego a tego dnia..po to i owo.....i wiadomo ze nawet bez nazwiska będzie wiadomo o kogo chodzi..
ale tylko wykropkowujesz a pełny tekst zeznań w kancelarii tajnej

Modern_judge
22.12.2009 13:38:57

Co do udostępniania... Uwierzytelnione odpisy przedkłada się poprzez udostępnienie stronom w kancelarii tajnej (OKT), jeśli jest klauzula albo normalnie wraz z aktami w sekretariacie wydziału.

Protokoły uwierzytelnia się na zarządzenie sesyjne sędziego referenta po zakończeniu rozprawy. Robi się to w sposób następujący:
Przewodniczący zarządził:
1. w trybie par. 13 ust. 1 w zw. z par. 4 ust. 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie postępowania o zachowanie w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka oraz sposobu postępowania z protokołami z zeznań tego świadka - wyłączyć z akt sprawy protokoły przesłuchania świadków anonimowych, sporządzając ich uwierzytelnione odpisy, w których pominąć wszelkie okoliczności umożliwiające ujawnienie tożsamości świadków anonimowych (technicznie ujmuję określone słowa, czy sformułowania w nawias ołówkiem), ujmując je w nawias, a następnie puste pola wykropkować,
2. Protokoły przesłuchania świadków opatrzyć klauzulą "ściśle tajne", włączyć do akt niejawnych - teczki ....,
3. Uwierzytelnione odpisy po dokonaniu pominięć opatrzyć klauzulą "ściśle tajne" (choć niekoniecznie, gdy nie mamy do czynienia z tajemnicą państwową), włączyć do akt niejawnych - teczki .....,
4. Wykonanie zarządzeń polecić pracownikowi z dostępem do informacji niejawnych w zakresie "ściśle tajne".

Jedynie protokoły z pkt 3 powyżej mogą być udostępniane oskarżonemu lub jego obrońcy w trybie art. 184 par. 2 kpk.

Caaaaaaaaaaaaałkiem inną kwestią jest umożliwianie stronom sporządzenie notatek z akt niejawnych. Ja uważam, że jest to dopuszczalne pod pewnymi warunkami. Temat jednak nie ten.

Czuwaj!

xvart
22.12.2009 22:51:22

tak niestety myślałem.
Dzięki.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.