Wtorek, 18 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5958
Wtorek, 18 czerwca 2024

Forum sędziów

Stosowanie 191 § 3 kpk i 396 § 2 kpk

APW
22.06.2009 17:33:39

Sytuacja procesowa:
Świadek-pokrzywdzony korzysta z przysługującego mu uprawnienia i oświadcza o zastrzeżeniu danych dotyczących jego miejsca zamieszkania. Sąd wydaje postanowienie o skuteczności zastrzeżenia z uwagi na spełnienie przesłanek z art. 191 § 3 k.p.k.
Jednocześnie opinia biegłego psychiatry wskazuje, że świadek może zostać przesłuchany wyłącznie w miejscu zamieszkania. Wezwany do wskazania adresu, gdzie ma zostać przesłuchany z uwgaina konieczność umożliwienia udziału w przesłuchaniu co najmniej obrońców, świadek wskazuje adres zastrzeżony oświadczając, że domaga się, by czynność została przeprowadzona pod nieobecność oskarżonych i ich obrońców. Nie przyjmuje do wiadomości argumentacji, że prawo do udziału w czynności mają bezwzględnie obrońcy.

Sugerowane rozwiązanie:
Sąd wydaje postanowienie o uwzględnieniu wniosku o przesłuchanie pod nieobecność oskarżonych, stosując odpowiednio art. 390 § 2 k.p.k. (jak wiadomo może to być również zarządzenie przewodniczącego), nie uwzgędnia natomiast wniosku o przeprowadzenie czynności pod nieobecność ich obrońców. Następnie sekretariat informuje obrońców o zastrzeżonym adresie świadka, gdzie zostanie przeprowadzona czynność przesłuchania.

Żeby było bardziej efektownie, świadek złożył wniosek (po wydaniu postanowienia w trybie art. 191 § 3 k.p.k.) o doręczanie mu korespondencji na zastrzeżony adres, które to wskazanie adresu dla doręczeń chyba po prostu należy uznać za bezskuteczne i doręczać pisma na adres wskazany we wniosku z art. 191 § 3 k.p.k.

Pytania:
(1) Czy ktoś spotkał się może już z taką aktywnością świadka i jakie przyjął ewentualne inne rozwiązanie?
(2) Czy w tej sytuacji do przesłuchania należy stosować rygory związane z zachowaniem tajemnicy państwowej, służbowej lub związanej z wykonywaniem zawodu? W szczególności, czy przesłuchanie świadka winno nastąpić z udziałem protkolanta posiadającego certyfikat bezpieczeństwa? Mam wrażenie, że jednak nie, bo tutaj zastrzeżeniem objęty jest tylko adres, a nie tożsamość świadka-pokrzywdzonego, skądinąd oskarżonym doskonale znanego, zaś sam adres świadek ujawnił swoim godnym podziwu uporem.
(3) Czy zawiadomienie o adresie przesłuchania musi zostać dokonane przez iuprawnionego pracownika sekretariatu (certyfikat bezpieczeństwa)? Tutaj wydaje mi się, że nie bo § 287 Regulaminu stanowi, że:

Do doręczeń, zawiadomień, wezwań i innych pism sądowych w sprawach, w których ma zastosowanie art. 184 K.p.k., stosuje się przepisy dotyczące postępowania z dokumentami stanowiącymi informacje niejawne.

- a w tej sprawie nie ma zastosowania art. 184 k.p.k.

Jestem bardzo ciekaw Waszych opinii.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.