Poniedziałek, 22 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5992
Poniedziałek, 22 lipca 2024

Forum sędziów

naruszenie właściwości rzeczowej prokuratury

giedrys
04.03.2011 14:36:13

Nurtuje mnie taki (teoretyczny) problem. Czy ktoś spotkał się z naruszeniem przepisów o właściwości rzeczowej na etapie postępowania przygotowawczego i ewentualnie jakie były tego konsekwencje. Chodzi mi o właściwie jeden możliwy wypadek – naruszenie art. 17 ust. 8 ustawy o prokuraturze, wyłączający możliwość prowadzenia w prokuraturach rejonowych spraw o przestępczość zorganizowaną i korupcję.
Dla przypomnienia :
Art. 17. (39) 1. Powszechnymi jednostkami organizacyjnymi prokuratury są: Prokuratura Generalna oraz prokuratury apelacyjne, okręgowe i rejonowe.
…….
4. Do podstawowych zadań prokuratury apelacyjnej należy zapewnienie udziału prokuratora w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy przed sądem apelacyjnym i wojewódzkim sądem administracyjnym, prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach ścigania przestępczości zorganizowanej i korupcji, sprawowanie nadzoru instancyjnego i służbowego nad postępowaniami prowadzonymi w prokuraturach okręgowych, a także prowadzenie wizytacji prokuratur okręgowych i rejonowych.
5. ………….
6. Do podstawowych zadań prokuratury okręgowej należy zapewnienie udziału prokuratora w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy przed sądem okręgowym, prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o poważne przestępstwa kryminalne i gospodarcze, a także sprawowanie nadzoru instancyjnego i służbowego nad postępowaniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych oraz prowadzenie wizytacji prokuratur rejonowych.
7. ……
8. Do podstawowych zadań prokuratury rejonowej należy zapewnienie udziału prokuratora w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy przed sądem rejonowym, a także prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych z wyłączeniem spraw wymienionych w ust. 4 i 6.

zgredmen
05.03.2011 19:51:52

umorzenie na brak skargi uprawnionego oskarżyciela?

suzana22
05.03.2011 23:49:35

"zgredmen" napisał:

umorzenie na brak skargi uprawnionego oskarżyciela?


Moim zdaniem nie, Prokuratura jest jednolita.
Ale ktoś (tzn. prokurator - osoba fizyczna), kto nie przestrzega ustawy o prokuraturze powinien mieć dyscyplinarkę. Tylko zastanawiam się, kto powinien ją zainicjować?

giedrys
06.03.2011 13:29:25

Chyba proścviej było by to rozważyć nie jako akt oskarzenia, ale np. zakończenie sprawy umorzeniem i zażalenie. Wtedy chyba bezwzględna przesłanka odwoławcza - rodzi się jednak pytanie, w jakim zakresie postępowanie dotkniete jest wadliwością i w jakim winno byc powtórzone przez właściwą rzeczowo prokuraturę .

blossom
29.11.2011 20:08:49

"suzana22" napisał:

umorzenie na brak skargi uprawnionego oskarżyciela?


Moim zdaniem nie, Prokuratura jest jednolita.


Zgadzam się - zasada jednolitości prokuratury nakazuje czynności każdego prokuratora traktować jako czynności calej prokuratury. Podział kompetencji ma charakter niejako "wewnętrzny".

tropical
30.11.2011 20:34:55

"giedrys" napisał:

Nurtuje mnie taki (teoretyczny) problem. Czy ktoś spotkał się z naruszeniem przepisów o właściwości rzeczowej na etapie postępowania przygotowawczego i ewentualnie jakie były tego konsekwencje.


Przecież zacytowany przepis nie mówi o "właściwości", tylko o tym, co należy "Do podstawowych zadań". Są jeszcze zadania poboczne Poza tym, w przeciwieństwie do Sądów, żaden przepis nie określa, co się dzieje, jeśli prokurator rozpatrzy coś poza swoim podstawowym zakresem zadań.

blossom
30.11.2011 21:04:53

pamietam taki casus - wiele lat temu - gdy prokurator z rejonu chciał uruchomić procedurę świadka koronnego. nie dostał zgody Apelacyjnego i sprawa oczywiście padła, ale gdyby ją dostał, to pomimo że istniał wtedy w Prokuraturze Okregowej Wydział PZ (Przestępczości Zorganizowanej), to wg mnie procedura taka - o ile zakończyłaby sie postanowieniem Sądu o dopuszczeniu człowieka do zeznawania - nie byłaby obarczona żadnymi wadami. Więcej nawet - w rejonach nadal spotyka sie zarzuty z art 258 kk, bo nigdy nie wiadomo, co ze sprawy wyjdzie. i wcale spraw takich nie przejmuje automatycznie Prokuratura Apelacyjna z obecnymi Wydziałami dw z PZ, pomimo że teoretycznie takie sprawy tam właśnie powinny być.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.