Poniedziałek, 11 grudnia 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5768
Poniedziałek, 11 grudnia 2023

Forum sędziów

art. 361 k.p.k.

gzrech
05.11.2009 12:24:41

Pytanie moje wynika z brzmienia art. 361 § 1 k.p.k. - W razie wyłączenia jawności mogą być obecne na rozprawie (...) - czy przepis ten znajduje również zastosowanie w wypadku, gdy wyłącznie jawności rozprawy następuje ex lege art. 359 pkt 2 k.p.k. i nie wydajemy postanownia w przedmiocie wyłącznia jawność.

W komentarzu pod red. Kryże wyczytałem, że art. 361 k.p.k. znajduje zastosowanie w zakresie wszelkich wypadków wyłącznia jawności - tylko, że w oparciu o art. 359 pkt 2 k.p.k. nie wyłączamy jawności ona jest wyłączona z mocy prawa.

Pytanie zrodziło się na kanwie prywatki z art. 212 k.k. - gdzie oskarżeni chcą, aby w rozprawie uczetniczyli jak to nazwali ich "mężowi zaufania"

szyfrant
05.11.2009 14:19:12

"gzrech" napisał:

Pytanie moje wynika z brzmienia art. 361 § 1 k.p.k. - W razie wyłączenia jawności mogą być obecne na rozprawie (...) - czy przepis ten znajduje również zastosowanie w wypadku, gdy wyłącznie jawności rozprawy następuje ex lege art. 359 pkt 2 k.p.k. i nie wydajemy postanownia w przedmiocie wyłącznia jawność.

W komentarzu pod red. Kryże wyczytałem, że art. 361 k.p.k. znajduje zastosowanie w zakresie wszelkich wypadków wyłącznia jawności - tylko, że w oparciu o art. 359 pkt 2 k.p.k. nie wyłączamy jawności ona jest wyłączona z mocy prawa.

Pytanie zrodziło się na kanwie prywatki z art. 212 k.k. - gdzie oskarżeni chcą, aby w rozprawie uczetniczyli jak to nazwali ich "mężowi zaufania"

przepis art. 361 § 1 kpk dotyczy również przypadku wyłączenia jawności z mocy prawa

censor
05.11.2009 19:55:30

Uważam tak jak przedmówca.

Graffi
07.11.2009 00:35:20

ja również

rudy kot
07.11.2009 12:14:42

Mam inne pytanie dot. art. 361 kpk

Co zrobić w sytuacji gdy sędzia wyłaczył jawnośc rozprawy z uwagi na konieczność ujawnienia na niej materiałów niejawnych-jednak tylko o klauzuli pofne.
Nie stanowią one zatem tajemnicy państwowej.

Ustawa o ochronie informacji niejawnych nie pozwala jednak oczywiście udostępnić takich informacji osobom bez dostępu do nich.

Tymczasem art. 361 par 2 pozwala na pominięcie par 1 tylko w wypadku obawy ujawnienia tajemnicy państwowej.

Jaka jest u was praktyka?

Graffi
08.11.2009 23:07:29

"rudy kot" napisał:

Mam inne pytanie dot. art. 361 kpk

Co zrobić w sytuacji gdy sędzia wyłaczył jawnośc rozprawy z uwagi na konieczność ujawnienia na niej materiałów niejawnych-jednak tylko o klauzuli pofne.
Nie stanowią one zatem tajemnicy państwowej.

Ustawa o ochronie informacji niejawnych nie pozwala jednak oczywiście udostępnić takich informacji osobom bez dostępu do nich.

Tymczasem art. 361 par 2 pozwala na pominięcie par 1 tylko w wypadku obawy ujawnienia tajemnicy państwowej.

Jaka jest u was praktyka?


Ruda Kicia, expresis verbis takiej sytuacji nie miałem, ale wychodzi, że "osoba godna zaufania" może pozostać - przy ważnym interesie prywatnym jako podstawie wyłączenia jawności oczywiście zezwalałem... z tym, że za wyjątkiem szczególnych przypadków po stronie osoby wnioskującej o osobę na sali, raczej bym to wyperswadował...

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.