Piątek, 08 grudnia 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5765
Piątek, 08 grudnia 2023

Forum sędziów

art. 393 . 1 k.p.k.

Darkside
24.05.2010 12:58:36

Czy waszym zdaniem mogą być odczytane na rozprawie dokumenty z wewnętrznego postępowania wyjaśniającego, przeprowadzonego w podmiocie gospodarczym, które zawierają oświadczenia świadków toczącego się obecnie postępowania karnego ??

W/w postępowanie wyjaśniające zostało wszczęte i przeprowadzone około 3 lata przed wszczęciem postępowania karnego w sprawie.

Wydaje mi się zatem, iż można uznać, że dokumenty powstałe w trakcie w/w postępowania wewnętrznego, sporządzone zostały wprawdzie poza postępowaniem karnym, jednak nie w celu wykorzystania w toku postępowania .

W przypadku uznania, że te dokumenty podlegają odczytaniu, czy wezwalibyście na rozprawę osoby których oświadczenia znajdują się w w/w dokumentach , odczytali je i wezwali do wyjaśnienia przyczyn rozbieżności wersji podanej w toku postępowania wewnętrznego z wersją wynikającą z zeznań ??

gzrech
24.05.2010 16:48:34

Moim zdaniem takie dokumety jak każdy dokument prywatny mogą zostać odczytane, oczywiście nie mają waloru zeznań jako nie sporządzone przez uprawniony podmiot. Gdyby były rozbieżności pomiędzy treścią tych dokumentów a treścią zeznań świadków po odczytaniu polecił bym wyjaśnienie tych rozbieżności.

1234
25.05.2010 07:05:46

"Darkside" napisał:

Czy waszym zdaniem mogą być odczytane na rozprawie dokumenty z wewnętrznego postępowania wyjaśniającego, przeprowadzonego w podmiocie gospodarczym, które zawierają oświadczenia świadków toczącego się obecnie postępowania karnego ??

W/w postępowanie wyjaśniające zostało wszczęte i przeprowadzone około 3 lata przed wszczęciem postępowania karnego w sprawie.

Wydaje mi się zatem, iż można uznać, że dokumenty powstałe w trakcie w/w postępowania wewnętrznego, sporządzone zostały wprawdzie poza postępowaniem karnym, jednak nie w celu wykorzystania w toku postępowania .

W przypadku uznania, że te dokumenty podlegają odczytaniu, czy wezwalibyście na rozprawę osoby których oświadczenia znajdują się w w/w dokumentach , odczytali je i wezwali do wyjaśnienia przyczyn rozbieżności wersji podanej w toku postępowania wewnętrznego z wersją wynikającą z zeznań ??


art. 174 kpk wskazuje, że nie można nimi zastępować zeznań tych osób - jeśli mają stanowić podstawę ustaleń to trzeba ich przesłuchać, a w przeciwnym razie nie powoływałbym się na te dowody, gdyż stanowiłoby to naruszenie w/w przepisu. Nie ma przeszkód, aby zapytać dlaczego wcześniej złożyli sprzeczne z obecnymi zeznaniami pisemne oświadczenia, które można ujawnić podczas ich przesłuchania.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.