Sobota, 18 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5927
Sobota, 18 maja 2024

Wyniki wyszukiwania

19.09.2022
Sąd Rejonowy dla Łodzi Widzewa w Łodzi

Sygn. akt II Ns 1019/21 OGŁOSZENIE „Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi zawiadamia, iż w sprawie o sygnaturze akt II Ns 1019/21 toczy się przed tutejszym Sądem postępowanie z wniosku Pawła Mikołajczyka o złożenie do depozytu sądowego świadczenia w kwocie 15.000 (piętnaście tysięcy) złotych w wykonaniu zobowiązania wynikającego z punktu 5. prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Częstochowie w sprawie XI K 170/18 wobec Jagody Madejskiej. Sąd wzywa uprawnioną Jagodę Madejską, aby w...

Więcej
19.12.2022
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

dot. (PO I Ds 30.2021, VI LK 2354/22) Termin: 9 stycznia 2023 r. godz. 10:00 ZAWIADOMIENIE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi VI Wydział Karny zawiadamia pokrzywdzonych takich jak: Andrzej Zawadowicz, Aleksandra Kominek, Marek Kominek, Lucyna Pedrycz, Józefa Nowacka, Neonet SA, Bogdan Sosin, Aneta Hutnik, ACE European Limited Sp. z o.o., Kacper Krasuski, Aleksandra Krasuska, PZU SA, Magdalena Gierszczyńska, Dominik Gierszczyński, Adrian Gierszczyński, TUZ TUW, Paweł Lenartowicz...

Więcej
02.02.2022
Sąd Rejonowy w Opolu

POSTANOWIENIE Dnia 28/12/2021r. Sąd Rejonowy w Opolu — I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Dawid Wróblewski po rozpoznaniu w dniu 28 grudnia 2021r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa: Banku Millennium S.A. w Warszawie przeciwko Stanisławowi Guła o zapłatę postanawia: I. na podstawie art. 180 §1 kpc podjąć zawieszone postępowanie: II. ustanowić dla pozwanego Stanisława Guła, którego miejsce pobytu nie jest znane, kuratora w osobie r.pr...

Więcej
18.01.2022
Sąd Rejonowy w Opolu

POSTANOWIENIE Dnia 23 lipca 2021 r. Sąd Rejonowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Dawid Wróblewski po rozpoznaniu w dniu 23 lipca 2021 r. w Opolu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Marii Seifert z udziałem Klaudiusza Seifert, Sebastiana Seifert, Piotra Seifert, Artura Schmiga, Helmuta Schmiga, Felicji Badura, Henryka Potrykus, Zygfryda Potrykus o stwierdzenie nabycia spadku po Janie...

Więcej
04.01.2022
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

Sygnatura akt III Ns 703/21 POSTANOWIENIE Łódź, dnia 29 grudnia 2021 r. Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi III Wydział Cywilny Beata Kuźmicka po rozpoznaniu w dniu 29 grudnia 2021 r. w Łodzi na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Tomasza Goldmana z udziałem Liudmyly Poliakovej o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego postanawia: 1. zezwolić wnioskodawcy Tomaszowi Goldmanowi na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego dla...

Więcej
17.09.2021
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

POSTANOWIENIE Dnia 21 lipca 2021 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w Wydziale XVIII Cywilnym w składzie Przewodniczący: asesor sądowy Cezary Trzepiński po rozpoznaniu: 21 lipca 2021 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa: Miasta Łodzi przeciwko: Halinie Osince, Tomaszowi Osince, Katarzynie Kużyńskiej, Sylwii Kużyńskiej, Pawłowi Kużyńskiemu, Grzegorzowi Kużyńskiemu o: eksmisję w przedmiocie: wniosku powoda o sprostowanie postanawia: sprostować...

Więcej
18.08.2021
Sąd Rejonowy w Opolu

ZARZĄDZENIE Dnia 16 lipca 2021 r. Sąd Rejonowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Dawid Wróblewski po rozpoznaniu w dniu 16 lipca 2021 r. w Opolu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Jadwigi Oleksowicz przeciwko Radosławowi Kowalczyk o zapłatę na podstawie art. 144 kpc zarządza: I. ustanowić dla pozwanego Radosława Kowalczyk, którego miejsce pobytu nic jest znane, kuratora w osobie r.pr. Sebastiana Maj (prowadzącego Kancelarię...

Więcej
18.08.2021
Sąd Rejonowy w Opolu

ZARZĄDZENIE Dnia 2 lipca 2021 r. Sąd Rejonowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Dawid Wróblewski po rozpoznaniu w dniu 2 lipca 2021 r. w Opolu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Jana Owsiak z udziałem Krystyny Kanzok o zasiedzenie na podstawie art. 144 kpc w zw. z art. 510 § 2 kpc zarządza: 1) ustanowić dla uczestniczki postępowania Krystyny Kanzok (c. Hermana i Szarloty), której miejsce pobytu nie jest znane, kuratora...

Więcej
18.03.2021
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

1. dokonać ogłoszeń o toczącym się postępowaniu w dzienniku poczytnym na terenie całego kraju oraz przez wywieszenie w budynku tutejszego Sądu i budynku Urzędu Miasta Łodzi, a także na stronie internetowej dziennika wyroków i ogłoszeń sądowych ebos.pl, na okres trzech miesięcy następującej treści: „Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, II Wydział Cywilny zawiadamia o postępowaniu w sprawie o sygnaturze akt II Ns 435/20 z wniosku Janiny Tokarek o stwierdzenie nabycia spadku po...

Więcej
23.02.2021
Sąd Rejonowy w Opolu

ZARZĄDZENIE Dnia 29 grudnia 2020 r. Sąd Rejonowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Dawid Wróblewski po rozpoznaniu w dniu 29 grudnia 2020 r. w Opolu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Alfred Chudy - Lewczak z udziałem Renaty Iwanickiej, Ewy Siewierskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Tadeuszu Lewczak na podstawie art. 144 kpc w zw. z art. 510 2 kpc zarządza: 1) ustanowić dla uczestników postępowania Renaty Iwanickiej...

Więcej