Sobota, 20 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5990
Sobota, 20 lipca 2024

Wyniki wyszukiwania

25.02.2020
Sąd Rejonowy w Opolu

Sąd Rejonowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Dawid Wróblewski po rozpoznaniu w dniu 12 lutego 2020 r. w Opolu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie przeciwko Leszkowi Prawda o zapłatę na podstawie art. 144 kpc zarządza: I. ustanowić dla pozwanego Leszka Prawda, którego miejsce pobytu nie jest znane, kuratora w osobie r.pr. Michaliny Chrobot (prowadzącej Kancelarię Radcy...

Więcej
02.10.2019
Sąd Rejonowy w Opolu

POSTANOWIENIE Dnia 22 sierpnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Dawid Wróblewski po rozpoznaniu w dniu 22 sierpnia 2019 r. w Opolu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku PZU Życie S.A. w Warszawie z udziałem Pawła Orlika o złożenie do depozytu postanawia: I. na podstawie art. 6933 § 3 k.p.c. ustanowić dla wierzyciela, którego miejsce zamieszkania nie jest znane tj. dla Pawła Orlik kuratora w osobie radcy...

Więcej
04.09.2019
Sąd Rejonowy w Opolu

Z A R Z Ą D Z E N I E Sąd Rejonowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Dawid Wróblewski po rozpoznaniu w dniu 19 lipca 2019 r. w Opolu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Helena Myślińskiej z udziałem Beaty Steinberg o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie art. 144 kpc w zw. z art. 510 § 2 kpc zarządza: 1) ustanowić dla uczestnika postępowania Beaty Steinberg (PESEL66030901201), której miejsce pobytu nie jest znane, kuratora...

Więcej
20.08.2019
Sąd Rejonowy w Opolu

Z A R Z Ą D Z E N I E Dnia 23 maja 2019 r. Sąd Rejonowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Dawid Wróblewski po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2019 r. w Opolu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Izabeli Kowalczyk z udziałem Krystyny Kmita, Beaty Koska, Danuty Frohlich, Anety Kmita, Waldemara Kmita, Andrzeja Kmita, Damiana Kmita, Adama Buba o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie art. 144 kpc w zw. z art. 510 § 2 kpc...

Więcej
24.06.2019
Sąd Rejonowy w Kutnie

Sygnatura akt II K 324/19 (w odpowiedzi należy podać datę i sygn. akt) dot. (PR Ds 448.2018) Termin: 1 sierpnia 2019 r. godz. 09:00 ZAWIADOMIENIE POKRZYWDZONEGO / POKRZYWDZONEJ O TERMINIE ROZPRAWY Sąd Rejonowy w Kutnie II Wydział Karny zawiadamia jako pokrzywdzonych: 1. Anetę Fabisiak 2. Dominikę Richter Jarocką 3. Ewelinę Stobińską- Pietrala 4. Iwonę Migacz 5. Dominika Jagiełło 6. Anetę Rudzką 7. Joannę Podumis 8. Paulinę Gąsiorowska 9. Annę Kulig 10. Katarzynę...

Więcej
25.02.2019
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

Dnia 4 lutego 2019 roku Sygn. akt I Ns 1024/18 OGŁOSZENIE Sąd Rejonowy w Łodzi I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Szczygielska po rozpoznaniu w dniu 4 lutego 2019 roku Łodzi na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Klaudiusza Cichońskiego przy udziale mBank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego...

Więcej
17.01.2019
Sąd Rejonowy w Opolu

Sygn. akt: I Ns 141/18 Z A R Z Ą D Z E N I E Dnia 6 grudnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Dawid Wróblewski po rozpoznaniu w dniu 6 grudnia 2018 r. w Opolu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Gminy Opole z udziałem Romana Ułan, Grażyny Rydz, Patrycji Winkler, Agnieszki Ułan, Krystyny Kądzioła, Malwiny Ułan, Martyny Klimek, Kacpra Winkler, Pauliny Winkler, Mai Winkler, Jakuba Winkler o...

Więcej
26.10.2018
Sąd Rejonowy w Opolu

Sygn. akt: I C 1523/18 Z A R Z Ą D Z E N I E Dnia 3 sierpnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Dawid Wróblewski po rozpoznaniu w dniu 3 sierpnia 2018 r. w Opolu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad działający przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu przeciwko Maria Misiurskiej o zapłatę na podstawie art. 144 kpc...

Więcej
26.10.2018
Sąd Rejonowy w Opolu

Sygn. akt: I C 760/18 Z A R Z Ą D Z E N I E Dnia 9 sierpnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Dawid Wróblewski po rozpoznaniu w dniu 9 sierpnia 2018 r. w Opolu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Urszuli Kramza przeciwko Piotrowi Jankowskiemu, Piotrowi Jaworowskiemu o zapłatę na podstawie art. 144 kpc zarządza: I. ustanowić dla pozwanych Piotra Jankowskiego i Piotra Jaworowskiego, których...

Więcej
28.09.2018
Sąd Rejonowy w Opolu

Sygn. akt: I Ns 336/17 Z A R Z Ą D Z E N I E Dnia 6 sierpnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Dawid Wróblewski po rozpoznaniu w dniu 6 sierpnia 2018 r. w Opolu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Ignacego Budzynowskiego z udziałem Anny Budzynowskiej, Dawida Budzynowskiego, Izabeli Jaceńków, Róży Piotrowskiej, Elżbiety Pasoń, Łucji Nanko...

Więcej