Sobota, 20 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5990
Sobota, 20 lipca 2024

Wyniki wyszukiwania

13.06.2017
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej

ZAWIADOMIENIE Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej VI Wydział Karny zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie o sygn. akt VI K 5/15 przeciwko oskarżonego Dawidowi Wojtkiewicz, że rozprawa odbędzie się dnia 10 lipca 2017 r. o godz. 12:00 sala 15 w tutejszym Sądzie przy ul. Bukowej 5a. Stawiennictwo nieobowiązkowe. Sąd ustala tożsamość osoby wezwanej lub zawiadomionej na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość. Przewidywany czas trwania rozprawy: od...

Więcej
20.02.2017
Sąd Rejonowy w Opolu

Sąd Rejonowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Dawid Wróblewski po rozpoznaniu w dniu 22 grudnia 2016 r. w Opolu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Edward Kubów z udziałem Wiesław Markiel, Grzegorz Nicałek, Stanisław Janik, Jan Janik, Józef Janik, Andrzej Nicałek, Genowefa Leniard, Teresa Kopeć, Zofia Barabach, Zofia Paśko, Aleksandra Tarała, Czesława Olejnik, Zenona Nicałek, Krystyna Grela, Kazimiera Sumara, Marta Stanowska o...

Więcej
13.12.2016
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

Sąd Rejonowy dla Łodzi –Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 10-09-2010r postanowił: 1. zmienić zaskarżone postanowienie i zezwolić Krystianowi Kitlińskiemu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1400 (jeden tysiąc czterysta) złotych tytułem wymagalnych alimentów na rzecz małoletniego syna Oliwiera Kitlińskiego za okres od grudnia 2008 r. do marca 2009 r. zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 21 lutego 2006 r., przy czym kwota ta powinna być wydana...

Więcej
29.09.2016
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w Wydziale XVIII Cywilnym w składzie Przewodniczący: SSR Krzysztof Kurosz po rozpoznaniu: 26 września 2016 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku: Bożeny Koperkiewicz przy udziale: Piotra Nieoczyma w przedmiocie: zezwolenia na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego postanawia: 1. zezwolić wnioskodawcy Bożenie Koperkiewicz na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi kwoty 200...

Więcej
09.08.2016
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

Postanowieniem z dnia 29 lipca 2016r., Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydział Cywilny postanowił: 1. zezwolić wnioskodawcy Bożenie Koperkiewicz na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi kwoty 100 złotych (sto złotych) tytułem naprawienia szkody wyrządzonej Pawłowi Dunajowi przez wnioskodawczynię, zasądzonej na rzecz uczestnika Grzegorza Sierugi, wyrokiem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, IV Wydział Karny z dnia 14...

Więcej
04.08.2016
Sąd Rejonowy w Pabianicach

Sąd Rejonowy w Pabianicach, Wydział II Karny w sprawie Marcina Hałasa i Marty Kołacińskiej oskarżonych z art. 286 § 1 k.k., sygn. II K 85/16 zawiadamia pokrzywdzonych, to jest: Małgorzatę Adamczewską, Katarzynę Bartosz (poprzednio Juszczak), Alfredę Bielecką, Piotra Brożka, Urszulę Bukowiecką, Henryka Ciesielskiego, Krystynę Czarnecką, Lucynę Denuszek reprezentującą prawa zmarłego pokrzywdzonego Przemysława Denuszek, Marcina Durskiego, Iwonę Tondel reprezentującą prawa zmarłej pokrzywdzonej...

Więcej
20.05.2016
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w Wydziale XVIII Cywilnym w składzie Przewodniczący: SSR Joanna Łukaszewicz po rozpoznaniu: 19 maja 2016 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku: Bożeny Koperkiewicz przy udziale: Łukasza Majta w przedmiocie: zezwolenia na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego postanawia: 1. zezwolić wnioskodawcy Bożenie Koperkiewicz na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi kwoty 100...

Więcej
04.05.2016
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

Zgodnie z postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2016 r. zezwolić wnioskodawcy Bożenie Koperkiewicz na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi kwoty 300 złotych (trzysta złotych) tytułem naprawienia szkody wyrządzonej Pawłowi Dunajowi przez wnioskodawczynię, zasądzonej na rzecz uczestnika Pawła Dunaja, wyrokiem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, IV Wydział Karny z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie sygn. akt. IV K 118/10

Więcej
19.04.2016
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w Wydziale XVIII Cywilnym w składzie Przewodniczący: SSR Anna Domarecka po rozpoznaniu: 11 kwietnia 2016 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku: Bożeny Koperkiewicz przy udziale: Jacka Arent w przedmiocie: zezwolenia na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego postanawia: 1. zezwolić wnioskodawcy Bożenie Koperkiewicz na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi kwoty 100...

Więcej
16.03.2016
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w Wydziale XVIII Cywilnym w składzie Przewodniczący: SSR Joanna Łukaszewicz po rozpoznaniu: 14 marca 2016 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku: Bożeny Koperkiewicz przy udziale: Piotra Szymanowskiego w przedmiocie: zezwolenia na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego postanowił zezwolić wnioskodawcy Bożenie Koperkiewicz na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi kwoty 300...

Więcej