Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:
Zdaniem Sędziego – dyskusje Sędziów RP - forum Sędziów RP
Wybierz jeden z poniższych tematów dyskusji.

Kliknij tutaj aby zobaczyć wszystkie kategorie dyskusji.
Zawieszenie na zgodny wniosek stron 09.10.2012molier
z jakich baz danych przestrzennych korzystacie? 07.10.2012procontra
Związanie sądu spisem inwentarza 07.10.2012Joasia
ogr. odpow. do wart. stanu czynnego spadku a koszty procesu 02.10.2012Mario 71
Zwrot pisma złożonego bez zgody Sądu (art. 207 §7 kpc) 26.09.2012Johnson
skarga na orzeczenie referendarza 21.09.2012katelra
nakazanie ściągnięcia kosztów SP z zasądzonego roszczenia 21.09.2012Johnson
eksmisja w rozwodzie i wg ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 20.09.2012maryla
Nowy art. 207 kpc 14.09.2012mariusz78
powództwo opozycyjne a właściwość miejscowa 10.09.2012katelra
Częściowa spłata długu po wydaniu nakazu zapłaty 10.09.2012molier
Art. 18 ust. 5 uoopl a właściwość wyłączna 05.09.2012mariusz78
częściowie zawieszenie egzekucji 31.08.2012doctor
zawisłość sporu w postępowaniu egzekucyjnym 31.08.2012kam
Akty poświadczenia dziedziczenia 21.08.2012Joasia
Nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu 17.08.2012jupi
Wcześniejszy nakaz a roszczenie z weksla 16.08.2012jupi
Uchylenie zabezpieczenia 16.08.2012jupi
Uzupełnienie postanowienia 14.08.2012molier
pozew o nakazanie udostępnienia lokalu 11.08.2012makus_
Pomoc prawna do Niemiec 10.08.2012Greebo
Osoba prawna pełnomocnikiem? 10.08.2012mariusz78
krąg uczestników 09.08.2012Włóczykij
rygor natychmiastowej wykonalności 08.08.2012mpałka
zawieszenie/podjęcie 06.08.2012jovanka
Postanowienie o wyjawieniu maj. osoby prawnej 03.08.2012Tomasz Zawiślak
Umorzyć? 03.08.2012mariusz78
Cofnięcie wniosku a umorzenie postępowania 31.07.2012molier
początek dowodu na piśmie 28.07.2012Włóczykij
Koszty postępowania klauzulowego - wierzyciel SP 26.07.2012Johnson
Kto odtwarza akta komornicze. 24.07.2012Pawnik
jedna osoba w dwóch rolach procesowych 22.07.2012marylu
Art. 342 kpc a eksmisja i prawo do lokalu socjalnego 16.07.2012Johnson
"Podwójny nelson" komornika czyli zajęcie zajęcia 16.07.2012Pawnik
Skarga na czynność komornika a zawieszenie postępowania 16.07.2012cam
Zagraniczne orzeczenie a prawomocność 13.07.2012romanoza
Sns a obywatelstwo i nieruchomość 13.07.2012sebus
Cofnięcie wyznaczenia pełnomocnika z urzędu 08.07.2012Johnson
Nakaz zapłaty i koszty procesu 08.07.2012jupi
pozbawienie wykonalności wyroku w spr alimentów 07.07.2012eee1977
Zbieg egzekucji a śmierć dłużnika. 29.06.2012sebus
Orzekanie ponad żądanie 26.06.2012Młody
zwrot połowy opłaty opłaty od pozwu 22.06.2012molier
Interwencja główna - pytanie 20.06.2012AnnaKarenina
Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku i akt poświadcza 18.06.2012jupi
Postępowanie przed TK. 17.06.2012mariusz78
Strona z kilkoma pełnomocnikami 13.06.2012Johnson
opłata od sprzeciwu częściowego od wyroku zaocznego 12.06.2012sławo
Podział majątku wspólnego; 12.06.2012jupi
Ogłoszenia w sprawach o zasiedzenie i sns 30.05.2012Johnson
Kasacja a podjęcie postępowania 30.05.2012molier
Umorzyć - nie umorzyć 27.05.2012jarocin
Nadawanie klauzuli nakazowi po 3 maja 24.05.2012jarocin
zaskarżalność odrzucenia wniosku o zwolnienie od kosztów 23.05.2012mpałka
zwolnienie od kosztów sądowych 21.05.2012Philomea
reprezentacja Skarbu Państwa 21.05.2012ropuch
Zdolność procesowa 21.05.2012Kynas
Archiwizacja akt spraw cywilnych 20.05.2012jupi
Stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku 20.05.2012jupi
Nadanie kl. wyk. co do przedsiebiorstwa - art. 787[1]kpc 19.05.2012Tomasz Zawiślak
EPU - umorzenie 18.05.2012jupi
Odpisy pełnomocnictwa po 3 maja 2012 15.05.2012Johnson
przesłuchanie świadków w USA ( Floryda) 14.05.2012kazanna
Nowość w doręczeniach - art. 139 par. 1 [1] kpc 12.05.2012Tomasz Zawiślak
Zabezpieczenie 10.05.2012jupi
zaskarżalność zwrotu opłaty 10.05.2012mpałka
Wskazanie spadkobierców ustawowych 09.05.2012jupi
Nieopłacenie skargi na czynnosci komornika po nowelizacji. 09.05.2012Pawnik
Stwierdzenie nabycia spadku; 09.05.2012jupi
komornik - opłata 07.05.2012jupi
Likwidacja depozytu - weksla 06.05.2012Tomasz Zawiślak
Które przepisy stosować po 3.05.2012 w post. egzekucyjnym? 25.04.2012Pawnik
Otwarcie testamentu z USA - Help pilne 19.04.2012Joasia
Wynagrodzenie częściowe pełnomocnika z urzędu 03.04.2012Johnson
Następca prawny upadłego TUiR "POLISA" 03.04.2012cezary
kurator dla nieobecnego w postępowaniu administracyjnym 23.03.2012abak
Niewłaściwość w epu - kompetencje referendarza 13.03.2012jarocin
Skarga na czynność komornika wniesiona do niewłaściwego Sądu 08.03.2012Stasiek999
Opłata od skargi a zwolnienie od kosztów 08.03.2012sebus
Zachowanie się pełnomocników na sali 05.03.2012Stasiek999
Egzekucja administracyjna? 28.02.2012mariusz78
Czy pisma nadzorcze są informacją publiczną? 22.02.2012Greebo
zabezpieczenie dowodu 16.02.2012katelra
apelacja czy apelacje?? 14.02.2012abak
Eksmisja z lokalu socjalnego 14.02.2012Tomasz Zawiślak
inny skład sądu 06.02.2012art_60
znowu regulamin 02.02.2012katelra
Wielka Brytania - wniosek o sporzadzenie odpisow wyrokow 02.02.2012sponn
Legalność kasowania weksli 01.02.2012Tomasz Zawiślak
Uwierzytelnione odpisy aktów stanu cywilnego. 01.02.2012pioneer
przesłuchanie na odległość - wideokonferencja 30.01.2012tombialka
Dowód z nagrania w postępowaniu cywilnym 30.01.2012aj111
czy wydacie nakaz upominawczy bez dowodów? 30.01.2012Rose
Oświadczenie spadkowe i małoletni 27.01.2012sebus
Obywatelstwo spadkodawcy w stwierdzeniu nabycia spadku. 27.01.2012Kynas
post. o przekazaniu sądowi właściwemu a zażal. (art. 200 §2) 25.01.2012molier
następcy prawni w postępowaniu ws majątków poniemieckich 25.01.2012maryla
kontrola komorników 2012 24.01.2012Philomea
Ile spraw cywilnych jest kończonych ugodą? 22.01.2012Iustus
Reprezentacja sądu przez sędziego 19.01.2012Gotka
"Uprawamacnianie" orzeczeń i t.p. - praktyka 17.01.2012Joasia
Umorzenie a zawieszenie 17.01.2012jarocin
Zwrot pisma bez wezwania o uiszczenie opłaty 09.01.2012molier
Skarga na post. referendarza co do wynagrodzenia biegłego 03.01.2012joanna3107
gospodarstwo rolne - stwierdzenie nabycia a dział spadku 28.12.2011kam
Niepodjęty depozyt pieniężny z 1980 r 16.12.2011maryla
stosowanie w praktyce przepisu art 51 k.p.c. 08.12.2011tomi
Rozpoznanie sprawy po uchyleniu 04.12.2011Beleg
Komornik: depozyt oprocentowany ? 03.12.2011tomi
dział spadku, niektórzy spadkobiercy zmarli 19.11.2011maryla
doręczenia Rosja 19.11.2011maryla
Wniosek Powiatowego Ins. Nadzoru Budowl. i liczba sns 16.11.2011plesser
Pozew p-ko biuru podróży (help) 13.11.2011monikissima
suplement do komentarza kpc A. Zieliński 08.11.2011kazanna
Szczególna sytuacja strony procesowej w dobie kryzysu 08.11.2011Dred
Zażalenie na zarządzenie Przewodniczacego 04.11.2011sebus
pełnomocnik do doręczeń dla strony mieszkającej za granicą 26.10.2011maryla
billingi w sprawie rozwodowj 26.10.2011baśka
legitymacja bierna starosty powiatowego 11.10.2011imagine7
Cofnięcie zwolnienia od kosztów sądowych w wyroku 10.10.2011Johnson
Plan podziału przy przejęciu nieruchomości przez wierzyc. 30.09.2011Tomasz Zawiślak
pomoc prawna w Kanadzie i nie tylko 28.09.2011kam
współwłasność - sprzedaż w toku zniesienia 23.09.2011Włóczykij
zawiesić czy umorzyć 19.09.2011Nadia
Duża nowela KPC 18.09.2011falkenstein
postanowienie wstępne w sprawie o dział spadku 16.09.2011kam
wyłączenie od udziału w licytacji 16.09.2011kam
Dział spadku a zasiedzenie 13.09.2011Johnson
Doręczenie bezpośrednie między pełnomocnikami 10.09.2011Tomasz Zawiślak
Wnioski dowodowe a ciężar dowodu 29.08.2011Johnson
zasiedzenie a rozgraniczenie 29.08.2011kate_ol
wynagrodzenie zarządcy 26.08.2011Nadia
zasiedzenie a dział spadku 25.08.2011kate_ol
egzekucja z pieniędzy złożonych na rachunek depozytowym sądu 24.08.2011andylevy
opłata za otwarcie i ogłoszenie testamentu 23.08.2011Nadia
zasiedzenie nieruchomości 17.08.2011Oklahoma
Koszty dodatkowe a WPS 09.08.2011elig
ubezwłasnowolniony uczestnik 30.07.2011Nadia
Cypryjskie spółki 22.07.2011need
Pozwany Japonczyk - jak ustalic adres ? 15.07.2011sponn
Cofnięcie sprzeciwu od nakazu zapłaty. 14.07.2011mariusz78
Odszkodowanie za wywłaszczenie - depozyt sądowy 12.07.2011Johnson
Art. 194 ustawy o funduszach niezgodny z Konstytucją 12.07.2011mariusz78
czy może wziąć udział w licytacji nieruchomości 10.07.2011Nadia
Wznowienie czy zmiana stwierdzeniówki 09.07.2011mariusz78
§ 191 Regulaminu 05.07.2011Nadia
wydany wyrok zaoczny po cofnięciu pozwu 04.07.2011esinuhe44
klauzula wykonalności na eksmisję z lokalem socjalnym 28.06.2011gilgamesz
Dalszy tytuł wykonawczy 27.06.2011mariusz78
nieopłacone zażalenie 23.06.2011eee1977
sądowa kl. wykonalności na administracyjny tytuł wykonawczy 16.06.2011imagine7
zdolność i legitymacja Zarządu Spółdzielni 15.06.2011sławo
Wn. o pełnomocnika a skarga kasacyjna 11.06.2011molier
Odrzucenie wn. o pełnomocnika z urzędu (art. 117 § 4 k.p.c.) 09.06.2011molier
zasądzenie a ustalenie 09.06.2011klurg
Art. 761 kpc 30.05.2011Katie
Post. o przysądz. a wskazanie w planie hipote które wygasły 30.05.2011Tomasz Zawiślak
Podział majątku na wniosek wierzyciela 22.05.2011tomas
Zbieg zbiegów 20.05.2011Johnson
pełnomocnik - osoba w stałym stosunku zlecenia 10.05.2011kazanna
Pismo do sądu wezwanego z pytaniami dla świadków a 132 KPC 09.05.2011suetto
egzekucja z wynagrodzenia za pracę przeciwko małżonkowi 04.05.2011chiyoda
weksel a post uproszczone 08.04.2011kaska
Likwidacja kancelari adwokackiej 30.03.2011mariusz78
Doreczenia do Japonii 28.03.2011sponn
Odrzucenie ponownego wniosku o wyłaczenie 25.03.2011Tomasz Zawiślak
odrzucenie spadku w sns 17.03.2011esinuhe44
wyciągi z ksiąg rachunkowych banku - wyrok TK 15.03.2011ida
formularze 14.03.2011Włóczykij
ustalanie prawomocności 09.03.2011Włóczykij
spółka bez zarządu lecz z prokurentem 04.03.2011doctor
Zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem 03.03.2011Katie
Zasądzenie sumy pieniężnej na rzecz wspólników s.c. 01.03.2011Tomasz Zawiślak
art. 43 o ubezpieczeniach obowiązkowych 23.02.2011mariusz78
Eksmisja z lokalu-nadzór nad egzekucją 18.02.2011agnieszka
Ograniczenie odpowiedzialności do przedmiotu hipoteki 18.02.2011mariusz78
Egzekucja z nieruchomości a brak KW 17.02.2011Johnson
192 pkt 3 kpc w postępowaniu o uzgodnienie treści KW 16.02.2011vanilka
Zabezpieczenie a zwolnienie od kosztów 15.02.2011mariusz78
sprostowanie nakazu zapłaty 14.02.2011Leon32
Zbycie użytkowania wieczystego do złożeniu wniosku do SKO 12.02.2011Tomasz Zawiślak
wgląd do akt - czy może czytać, fotogrfować akta osoba obca 09.02.2011SRS
Brak określenia kto dziedziczy gospadarstwo rolne 09.02.2011Włóczykij
Pełnomocnik z urzędu 09.02.2011mariusz78
Zaokrąglanie opłaty:) 08.02.2011mariusz78
"Świeżość" wyceny nieruchomości 04.02.2011Johnson
Uzasadnienie wyroku zaocznego 04.02.2011Tomasz Zawiślak
pouczenie przy zaocznym doręczanym powodowi 04.02.2011SRS
Paragraf 51 ust 2 regulaminu 03.02.2011cin
Wykonanie eksmisji gdy dłuznik nie przyjał lokalu socjalnego 02.02.2011Tomasz Zawiślak
doręczenie do Uzbekistanu 01.02.2011M.A.E.
doręczenie do Urugwaju 31.01.2011kam
Brak udziałów w spadku w stwierdzeniówce 27.01.2011plesser
"emerytura mundurowa" a wysokośc opłaty z art. 49. 25.01.2011Pawnik
Zażalenie na postanowienie o wynagrodzeniu biegłego 23.01.2011TDK
Nadużycie prawa procesowego 20.01.2011Tomasz Zawiślak
Elektryczne postępowanie egzekucyjne 15.01.2011Johnson
Reprezentacja pozwanej wspólnoty mieszkaniowej przed sądem 11.01.2011Tomasz Zawiślak
Uchylenie postanowienia wstępnego 30.12.2010mariusz78
klauzula na następcę - technicznie 28.12.2010sławo
Jurysdykcja krajowa w sprawie o mienie zabużańskie 27.12.2010Tomasz Zawiślak
Komornik i art. 8 ustawy o komornikach ... 22.12.2010sebus
spis inwentarza 04.12.2010kaska
uzupełniający plan podziału 02.12.2010kaska
Doręczenia w UE a art. 1135 kpc 02.12.2010Sofista
wyjawienie majatku, dłuznik ulotnił się 29.11.2010eee1977
wideo konferencja 26.11.2010ida
stwierdzenie wykonalności etz 25.11.2010kaska
Najnowsze orzecznictwo w sprawach egzekucyjnych 23.11.2010Tomasz Zawiślak
§ 182 Regulaminu niekonstytucyjny 22.11.2010APW
egzekucja a skarga pauliańska (527 kc) 16.11.2010doctor
Skutki utraty mocy n.z. w upominawczym dla egzekucji 11.11.2010Tomasz Zawiślak
Stwierdzenie likwid. niepodjetego depozytu złozonego w A.Ś. 11.11.2010Tomasz Zawiślak
Odsetki a plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji 10.11.2010Pawnik
Zbiegi po nowemu 10.11.2010Joasia
Wyjawienia majątku po nowemu 10.11.2010Joasia
Klauzule bankowe po nowemu 10.11.2010Joasia
Opłata sądowa od roszczenia ewentualnego 08.11.2010Johnson
aaa... jaka opłata od zażalenia na zarządzenie o zwrocie 05.11.2010sławo
nieustanowienie służebności przechodu po podziale 03.11.2010procontra
Przepisy procedury cywilnej sprzed 1930 r. 02.11.2010falkenstein
Koszty ogłoszenia spadkowego, udzielenia informacji itp. 31.10.2010joanna3107
Upadłość likwidacyjna a pełnomocnictwo 30.10.2010imagine7
Egzekucja z nieruchomości wspólnej 28.10.2010Johnson
depozyt sądowy 27.10.2010abak
siedziba pozwanego żle podana w pozwie a zgłasza sie spółka 25.10.2010SRS
zainteresowany w spr o ust drogi koniecznej 23.10.2010kaska
klauzula na tyt. adm. ZUS na dłużnika i małżonka 22.10.2010sławo
wykonawca testamentu uczestnikiem? 21.10.2010kam
Realizacja zajętego prawa - 12 ust. o spółdz. mieszkaniowych 18.10.2010johan
Wykonanie planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji 18.10.2010Johnson
Kurator stowarzyszenia 15.10.2010Joasia
pozew w nakazowym wniesiony przez pełnomoc. a nie nadaje się 13.10.2010sławo
dlaczego sędziowie w zapewnieniu pytają o różne rzeczy 11.10.2010SRS
ogłoszenie w prasie i monitorze SiG 11.10.2010SRS
nieopłacone środki odwoławcze po 1 lipca 2009 r. 08.10.2010kam
m. st. Warszawa 03.10.2010kaska
zawieszenie rygoru natychmiastowej wyk. a sprzeciw od wz 01.10.2010Mario 71
Nakaz opuszczenia mieszkania 29.09.2010Aurelio
Odsteki od należności głównej w planie podziału 29.09.2010Tomasz Zawiślak
orzeczenie sądu holenderskiego z zaświadczeniem ETE 28.09.2010dżordan23
roszczenie z umowy AC - sprawa gospodarcza czy cywilna 26.09.2010kam
Doręczanie odpisów orzeczeń sądu odwoławczego 23.09.2010Johnson
Zabezpieczenie przez zajęcie wierzytelności za granicą 14.09.2010joanna3107
Wartość przedmiotu zaskarżenia- dział spadku-POMOCY 12.09.2010johan
Braki formalne? 09.09.2010tombialka
Zdolność sądowa oddziału ubezpieczyciela z UE 07.09.2010jarocin
Zniesienie współwłasności przez sprzedaż rzeczy 06.09.2010Młody
100 zł za uzasadnienie? 01.09.2010APW
Egzekucja wyłącznie na podstawie postanowienia komornika 19.08.2010johan
Udział mediów w postępowaniu cywilnym 17.08.2010Harry
brak opłaty od apelacji - rozumienie 370 kpc 10.08.2010sławo
Art. 517 kpc 03.08.2010Johnson
egzekucja z wynagrodz. za pracę i z wierzytelności z rach. b 03.08.2010sławo
Opis i oszacowanie bez wniosku 02.08.2010sebus
Odmowa przyjęcia przesyłki 29.07.2010tombialka
Wznowienie postępowania o dział spadku 28.07.2010Harry
Treść postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku 28.07.2010tombialka
Koszty postępowania zażaleniowego 26.07.2010Johnson
pełnomocnictwo dla pracownika 22.07.2010Haze
Eksmisja w nieprocesie 20.07.2010APW
Kurator spadku 16.07.2010Harry
Sprzeciw gminy od orzeczenia SKO 14.07.2010joanna3107
Przesluchanie strony przed konsulem 13.07.2010sponn
Opłaty za wypisy z ewidencji gruntów 10.07.2010TDK
wykreślenia hipoteki przymusowej 08.07.2010cyryl_mi
wykonanie zarządzenia przez inną stronę po zawieszeniu post 29.06.2010eee1977
Depozyt zabezpieczający hipotekę kaucyjną 27.06.2010kaska
wyrok wstępny 24.06.2010Rose
Oświadczenie spadkowe a testament 24.06.2010Johnson
dział spadku z niepełnosprawnym uczestnikiem 22.06.2010gregkg
europejski nakaz zapłaty 16.06.2010kaska
wstrzymanie wykonalności wyroku a egzekucja 16.06.2010kam
Spis inwentarza w Niemczech 01.06.2010kam
Eksmisja-właściwość wyłączna? 01.06.2010mariusz78
Rozpoznanie sprawy po sprzeciwie z EPU 28.05.2010sebus
postępowanie o uznanie za zmarłego - odnalazł się akt zgonu 25.05.2010sławo
Spozniony wniosek o uzasadnienie - odrzucenie - zaskarzalne? 25.05.2010sponn
zastrzeżenie w nakazie zapłaty z art. 319 kpc 14.05.2010sławo
przywrócenie terminu 13.05.2010kaska
kurator dla nieznanej strony w nieprocesie 12.05.2010sławo
administracyjny tytuł egzekucyjny a małżonek dłużnika 10.05.2010akjos
podwójnego poddania się egzekucji co do zwrotu pożyczki 10.05.2010cyryl_mi
Egzekwowanie kosztów komorniczych 10.05.2010Joasia
wniosek o ustalenie z u.g.n 06.05.2010abak
Wprowadzenie wierzyciela w posiadanie lokalu a eksmisja 04.05.2010joanna3107
Jak wyciągnąć szwedzki akt małżeństwa 22.04.2010procontra
Iurysdykcja w sprawie o stw. nabycia spadku 22.04.2010sebus
zbieg egzekucji a śmierć dłużnika 20.04.2010benykuba
Obowiązek pouczania zawodowego pełnomocnika 20.04.2010SSR
przekazanie sprawy wg właścicowści wyłącznej po 3 latach 19.04.2010sławo
Zwrot uiszczonego wpisu w toczacym sie postepowaniu 18.04.2010plesser
Ograniczenie wyk. tyt. wykonawczego w zakresie nieruchomości 17.04.2010Tomasz Zawiślak
Postępowanie po sprzeciwie od orzeczenia SKO 17.04.2010Tomasz Zawiślak
braki formalne źle wykonane 14.04.2010SRS
Jurysdykcja co do majatku w USA 12.04.2010gilgamesz
złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku 12.04.2010cyryl_mi
doręczenie do Australii 11.04.2010dżordan23
Postanowienie komornika na posiedzeniu jawnym 08.04.2010Tomasz Zawiślak
759 kpc 07.04.2010sebus
Apelacja a wartosć przedmiotu zasakrżenia i zmiana roszczeń 07.04.2010sebus
Klauzula a zaświadczenie e.t.e 07.04.2010sebus
podstawa do uchylenia nakazu w wypadku śmierci pozwanego 31.03.2010sławo
podstawy wpisu nabywcy do KW przy prawie odkupu dla ANR 30.03.2010cyryl_mi
Czy zarzuty na plan podziału to nowa sprawa? Jak jest u Was? 29.03.2010Joasia
Uzasadnienia II instancji 24.03.2010Joasia
Wykonanie tytułu a pozbawienie wykonalności tytułu wyk. 18.03.2010Tomasz Zawiślak
W.P.Z. a dopuszczalność zadania pytania prawnego 15.03.2010Tomasz Zawiślak
wątpliwe zawieszenie 08.03.2010art_60
Wps przy skardze pauliańskiej 05.03.2010Tomasz Zawiślak
Roszczenie o dietę radnego 04.03.2010JedzieJadzia
Prokurent a koszty zastępstwa procesowego 02.03.2010Greebo
poddanie się egzekucji co do opróżnienia lokalu (art. 19a) 28.02.2010cyryl_mi
Kurator dla osoby za granicą 25.02.2010mariusz78
Świadczenie powtarzające się czy nie ...[egzekucja] 22.02.2010Johnson
Zmiany w art. 49 ustawy o komornikach 22.02.2010Tomasz Zawiślak
Zwrot wydatków adwokata 16.02.2010Johnson
Uzgodnienie treści KW - legitymacja 12.02.2010Joasia
Brak dopozwania a nieważność 12.02.2010Johnson
Wniosek o doręczenia uzasadnienia 08.02.2010mariusz78
Prowadzenie egz. z maj. dorobkowego po ustaniu wspólności 08.02.2010Tomasz Zawiślak
Zajęcie uprawnienia dłużnika do żądania zawarcia umowy 04.02.2010johan
art 1039 kpc 03.02.2010erka
Apelacja od wyroku zaocznego 03.02.2010JedzieJadzia
brak zaliczki na spis inwentarza 29.01.2010sławo
Gdy umiera biegły...... 28.01.2010Sandman
dział spadku i podział majątku w jednym postępowaniu 22.01.2010tomas
śmierć dłużnika a postępowanie klauzulowe 17.01.2010benykuba
sprzeciw częściowy od nakazu zapłaty 12.01.2010Haze
doręczenie do norwegii 11.01.2010benykuba
Oznaczenie dłuższego terminu na uiszcz. ceny nabycia-967kcp 08.01.2010Tomasz Zawiślak
Termin złożenia wniosku o dodatkowe oszacowanie -art. 951kpc 08.01.2010Tomasz Zawiślak
UDOSTĘPNIANIE AKT 05.01.2010SRS
Nieuiszczenie zaliczki na wydatki a zawieszenie (Ns) 05.01.2010Haze
Sprawy egzekucyjne są sprawami gospodarczymi!!! 29.12.2009Pawnik
Nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi sądu administracyjneg 20.12.2009Hakoss
Pozew wzajemny o eksm. w sprawie o ustal. wstąpienia 18.12.2009Tomasz Zawiślak
Dowód z taśmy magnetofonowej 18.12.2009cezary
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych a opłaty 17.12.2009yen
DNA a zwłoki 15.12.2009Johnson
art. 338 kpc - zwrot spełnionego świadczenia 13.12.2009magda1311
tymczasowy nadzorca sądowy jako interwenient uboczny 08.12.2009loleus182
Nakaz wydania nieruchomości nabywcy w post. o przysądzeniu 03.12.2009Tomasz Zawiślak
egzekucja grzywien, kar pieniężnych, opłat sądowych 03.12.2009SRS
Skarga na post. referendarza w sprawie wyn. biegł. 02.12.2009Tomasz Zawiślak
Obciążenie pozw. w upom. opł. sąd. od której pow. był zwol. 01.12.2009Tomasz Zawiślak
U nas ludzie żyją 140 lat 29.11.2009tombialka
Adwokat z urzędu a zwolnienie z kosztów. 26.11.2009Greebo
Rozkładanie należności na raty 25.11.2009Tomasz Zawiślak
niewłaściwiość na siłę APEL 23.11.2009SRS
kilka wątpliwości dot. egzekucji 15.11.2009benykuba
Zwolnienie od kosztów w post. apelacyjnym -ponowny wniosek 14.11.2009Kynas
wyjawienie majątku - odebranie wykazu przez sąd niemiecki 10.11.2009kate
Podstawa i moment ustalenia opłaty egzekucyjnej 09.11.2009Tomasz Zawiślak
Pozew w formie maila 03.11.2009Tomasz Zawiślak
Rozwiązania proceduralne w innych systemach. 02.11.2009gilgamesz
wniosek o zabezpieczenie 747 kpc 02.11.2009sławo
Gorąca prośba o info o oddalonych bte 28.10.2009Joasia
Pełomocnictwo w dzienniku ogólnym 26.10.2009mariusz78
strona bez znajomości języka polskiego 20.10.2009Rose
Przejście uprawn. czy może wniosek o wydanie dalszego tytułu 18.10.2009johan
dyscyplinowanie pełnomocników procesowych 18.10.2009totepka
Związanie postanowieniem o przekazaniu wg właściwości 18.10.2009Tomasz Zawiślak
Pozbawienie wykonalności kilku tytułów wykonawczych 18.10.2009Tomasz Zawiślak
koszty w bte 16.10.2009Joasia
śmierć strony 16.10.2009ujw
Uiszczanie opłat sądowych na rachunek bankowy 16.10.2009Tomasz Zawiślak
Czy zwracać 22,50 zł przy nakazie upominawczym ? 15.10.2009Joasia
niedopuszczalna zmiana powództwa w uproszczonym 15.10.2009sławo
Negatywne skutki odmowy przedst. dowodu - art. 233 par 2 kpc 10.10.2009Tomasz Zawiślak
bte 08.10.2009seszele
Art. 797 [1] kpc 06.10.2009Johnson
Odtworzenie tytułu wykonawczego zwróconego do sądu 02.10.2009Tomasz Zawiślak
proces o zapłatę przeciwko syndykowi 01.10.2009sławo
Wydanie nakazu z weksla po wpłynięciu odpowiedzi na pozew 29.09.2009Tomasz Zawiślak
sąd szuka.... 24.09.2009Dreed
obciążanie poniesionymi przez Skarb Państwa wydatkami 24.09.2009kam
stw. nabycia spadku bez rozstrzyg. o nabyciu gosp. rolnego 24.09.2009sławo
Art. 556 § 1 k.p.c. a doręczenie postanowienia dla uczestnik 23.09.2009Greebo
nadanie klauzuli na nastepce nabywce wierzytelnosci fundBEST 22.09.2009SRS
postępowanie o zniesienie współwłasności a samowola budowlan 10.09.2009gilgamesz
skarga na orzeczenie ref.sąd., a zawieszenie post.egzek. 08.09.2009kate
klauzule wykonalności 07.09.2009SRS
przepadki z prawa celnego 07.09.2009SRS
Kurator spadku 06.09.2009Tomasz Zawiślak
Dowód z opinii instytutu 29.08.2009Tomasz Zawiślak
Wznowienie postępowania dotkniętego nieważnością 25.08.2009Tomasz Zawiślak
Opłata za udzielenie przybicia 18.08.2009Tomasz Zawiślak
Nowa jurysdykcja krajowa w sprawach spadkowych 18.08.2009Tomasz Zawiślak
Depozyt sądowy a poręczenie majatkowe w kpk 08.08.2009Johnson
Elektroniczne postępowanie upominawcze 05.08.2009lejdi
"wyrok" sądu polubownego 04.08.2009doctor
koszty egzekucji a ogłoszenie upadłości likwidacyjnej 30.07.2009yen
Udział w podz. sumy uzysk. z egzek. na podst. adm. tyt. wyk. 28.07.2009Tomasz Zawiślak
ustalenie kosztów - potrzebuję porady 16.07.2009Darkside
potrzebuję rady cywilisty 16.07.2009Bet
Opłata od wniosku o podział maj. dorobkowego i dział spadku 26.06.2009Tomasz Zawiślak
Art. 162 kpc 23.06.2009Johnson
Klauzula na BTE przeciwko wspólnikom spólki jawnej 23.06.2009Pawnik
Australia 21.06.2009ujw
Czy można wykorzystać świadków z innej sprawy 18.06.2009Joasia
Konieczność wskazania w bte górnej granicy odp. dłużn 18.06.2009Tomasz Zawiślak
Związanie ustaleniami zawartymi w uzas. wyr. oddal. powódz. 17.06.2009Tomasz Zawiślak
Brak zgody na cofnięcie powództwa 16.06.2009Johnson
doręczenie do Francji 13.06.2009dżordan23
artykuł 177par.1 pkt1 10.06.2009Kynas
Zarządzenie o zwrocie pozwu a fizyczny zwrot dokumentów 02.06.2009Bołda
Odsetki w BTE 01.06.2009tombialka
Koszty postępowania egzekucyjnego.... 31.05.2009AQUA
zwrot stronie bez pełnomocnika kosztów procesu 30.05.2009sławo
"Niepotrzebny" udział pełnomocnika [z urzędu] 29.05.2009Johnson
TK- odrzucenie nieopłaconego zażalenia... 29.05.2009AQUA
zwrot opłaty przy uwzgędnieniu zażalenia na 395 par. 2 kpc? 19.05.2009seba
Postępowanie kompensacyjne 16.05.2009seszele
Kurator dla nieznanego w postępowaniu pojednawczym 13.05.2009Tomasz Zawiślak
Zgodny wniosek podział 09.05.2009Johnson
788 KPC 06.05.2009johan
Ograniczenie czy cofnięcie powództwa? 06.05.2009johan
klauzula wykonalności a art. 14 ust. 6 ustawy o lokatorach 05.05.2009doctor
Art. 122 kpc 05.05.2009Johnson
Post. o przekazaniu sprawy (zaskarżalne) w protokole rozpr. 30.04.2009Tomasz Zawiślak
Wypowiedzenie pełnomocnictwa przy pełnomocniku z urzędu 28.04.2009Tomasz Zawiślak
Niepełny akt zgonu 23.04.2009humbert
Celowość egzekucji w przypadku uchylenia tytułu wykonawczego 22.04.2009Pawnik
zbieg egzekucji 22.04.2009SRS
podział dorobkowego a dział spadku 21.04.2009SRS
czy nakazujecie sciągniecie kosztów procesu od strony zwolni 21.04.2009SRS
zdjąć z Sądu obowiązek zawiadamiania strony nieobecnej 21.04.2009SRS
Przejęcie nieruchomosci na własność 21.04.2009sebus
klauzula na administracyjne tytuły wykonawcze 19.04.2009kate
skutki ogłoszenia w spadkowym 19.04.2009SRS
Kolejny przepis poległ przed TK 15.04.2009Johnson
areszty dłużników przy wyjawieniu majątku 14.04.2009RogerMortimer
Zaświadczenie o ETE 10.04.2009ropuch
Egzekucja z nieruchomości (kilka działek) 09.04.2009Johnson
klauzula w trybie art 788 kpc 07.04.2009seszele
Dowód z dokumentu 02.04.2009Johnson
Zażalenie na skargę na czynność komornika 30.03.2009Philomea
Hipoteka a plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji 30.03.2009Johnson
Uwłaszczenie a nieznany uczestnik 26.03.2009Johnson
Podział gospodarstwa rolnego 26.03.2009cin
brak podpisu 17.03.2009mefisto
art. 677 kpc 12.03.2009Nadia
Utrata rekojmi 11.03.2009johan
art. 94 ustawy o kosztach i Agencja Nieruchomości Rolnych 06.03.2009sławo
Skarga na postanowienie referendarza o nadaniu klauzuli wyk. 05.03.2009Tomasz Zawiślak
skarga na orzeczenie referendarza - skład sądu 03.03.2009tombialka
Pozwy zbiorowe 27.02.2009SSR
Uchylanie nakazu zapłaty i wpisanie do C/Cupr 26.02.2009Justibas
adwokat jako kurator dla nieznanego z miejsca pobytu 26.02.2009luke
Nakazowe - fundusz sekurytyzacyjny 25.02.2009Lestat
skład sądu odwoławczego 19.02.2009sławo
Oznaczenie odsetek w b.t.e. na przyszłość 17.02.2009Tomasz Zawiślak
Jak doprowadzić dłużnika z Chin? 15.02.2009Joasia
Nakaz zapłaty, wymagalność roszczenia, świadczenia okresowe 12.02.2009natalka77777
Sprzedaż udziałów w egzekucji 12.02.2009Joasia
zmiana powództwa w uproszczonym 11.02.2009mefisto
egzekucyjne 04.02.2009erka
klauzula przeciwko wspólnikom spółki jawnej 03.02.2009jovanka
zarzut niewłaściwości z art. 202 kpc a prawomocny nakaz 03.02.2009sławo
Upadek zabezpieczenia a hipoteka 02.02.2009Johnson
Tożsamość roszczenia procesowego 29.01.2009Hakoss
Jak najtaniej znieść współwłasność lub dokonać działu. 27.01.2009Johnson
art. 34 kpc a roszczenia z ustawy konsumenckiej 27.01.2009sławo
klauzula na następcę 27.01.2009jovanka
wniosek o przywrócenie terminu 25.01.2009kaska
dwa akty zgonu w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku 25.01.2009humbert
Skutek zbycia nieruchomości przed jej zajęciem 16.01.2009Tomasz Zawiślak
Zwolnienie spod egzekucji po przybiciu nieruchomości 16.01.2009Tomasz Zawiślak
powództwo opozycyjne co do eksmisji a egzekucja 15.01.2009adab
art. 61 par 1 (organizacje) 15.01.2009monikissima
KRS - oryginał czy ksero 08.01.2009mefisto
odrębny wydział nieprocesowy 07.01.2009gilgamesz
zawinienie/ przepadek rękojmi 07.01.2009kate
kącik metodyczny cywilistów 30.12.2008procontra
Skarga o wznow. postęp. o orzecz. zakazu prow. dz. gosp.... 30.12.2008Sandman
opis i oszacowanie a ustawa o gospodarce nieruchomościami 30.12.2008galerius
uchwalona nowelizacja kpc 30.12.2008SSR
zniesienie postępowania a dowody juz przeprowadzone 30.12.2008mp
troska o sprawiedliwe rozstrzygnięcie 29.12.2008gilgamesz
5% przy umorzeniu egzekucji 20.12.2008mp
uchwała SN z 16.12.2008r. - sprawa gospodarcza 18.12.2008alutka
plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji 18.12.2008luke
Odtworzenie akt 16.12.2008adab
odsetki ustawowe - zmiana 15.12.2008alutka
komornik łasy na drobnicę 11.12.2008grubson
Kolizja art. 940 z egzekucją z wierzytelności 04.12.2008Paweł
klauzula na natychmiast wykonalny i na prawomocny 01.12.2008gilgamesz
art. 138 par. 1 kpc 01.12.2008Michał44
klauzula wykonalności na małżonka dłużnika 30.11.2008kate
Zaliczanie na poczet opłaty stosunkowej opłaty za zabezp. 28.11.2008Tomasz Zawiślak
Przejęcie nieruchomości przez wierzyciela 19.11.2008adab
Kurator-zażalenie 14.11.2008johan
słuzebność gruntowa, czy jeden wniosek wystarczy 13.11.2008sławo
Stosowanie art. 827 par. 1 kpc w procesie przeciwegzek. 12.11.2008Tomasz Zawiślak
Powództwo o uzgodnienie kw czy o usunięcie niezgodności ? 11.11.2008cin
Wyręczanie się sądem przy zbieraniu dowodów 09.11.2008falkenstein
zakaz zbywania nieruchomości z KW przy zabezpieczeniu 09.11.2008oradek
Dopuszczalność modyfikacji wniosku o zasiedzenie 07.11.2008Kynas
egzekucja przez zarząd przymusowy 06.11.2008mp
Doręczenie zawiadomienia o wpisie do KW 06.11.2008sławo
uzasadnienie 06.11.2008mefisto
art69 kpc w postępowaniu egzekucyjnym 01.11.2008humbert
art. 759 par. 2 k.p.c. 30.10.2008kate
klauzula na zagraniczny nakaz z ETE 28.10.2008kudłaty
wyłączenie sędziego 26.10.2008chaoos
Testament w Izraelu 22.10.2008jarocin
rozliczenie nakładów 19.10.2008magda1311
Egzekucja widzeń z dzieckiem 13.10.2008Johnson
Skarga na czynności komornika a obciążenie kosztami postęp. 13.10.2008dorota
Art. 139 kpc 09.10.2008johan
Skarga na czynności komornika! 02.10.2008dorota
Propozycje zmian w kpc - co trzeba zmienić niezwłocznie 30.09.2008Tomasz Zawiślak
Egzekucja-koszty 30.09.2008johan
Przekazywanie spraw z urzędu (art. 202 kpc) 29.09.2008Tomasz Zawiślak
Klazula wykonalności a termin świadczenia 18.09.2008Johnson
art.80 ugn! 18.09.2008akjos
klazula na wyrok sadu polubownego 17.09.2008luke
odpisy pism procesowych 16.09.2008mia
OSP 16.09.2008mefisto
czynności orzecznicze w Nc 15.09.2008sławo
aplikanci radowscy 10.09.2008Młody
spadki - umowa z Austrią 09.09.2008mp
Przekształcenie współwłasności w toku egzekucji z nieruch. 02.09.2008ubilexibi
Egzekucja 02.09.2008johan
Zwrot wniosku o udzielenie zabezpieczenia 02.09.2008ubilexibi
pełnomocnik z urzędu w postępowaniu klauzulowym 01.09.2008gilgamesz
wartość spadku a nakłady 31.08.2008humbert
obliczanie wps 28.08.2008Petrus
WAM 24.08.2008mefisto
Odsetki bankowe od ceny nabycia 22.08.2008vanilka
Sens art. 784 kpc 22.08.2008Johnson
Art. 821 kpc a depozyt sądowy .... 22.08.2008Johnson
przekazanie sprawy o nadanie klauzuli wykonalnosci 20.08.2008anpod
Przekazanie skargi na czynności komornika 18.08.2008sebus
Uzasadnienie w nieprocesie 18.08.2008sebus
ETE 12.08.2008monikissima
Doręczenie do USA przez konsula 08.08.2008Żółwik
Macedonia 08.08.2008jarocin
Zawieszenie postępowania upomin. przez referendarza 06.08.2008vanilka
doręczenia do wlk. brytanii 05.08.2008RogerMortimer
Uzasadnienie planu podziału 05.08.2008johan
sprzeciw i apelacja od zaocznego 05.08.2008Petrus
zażalenie na oddalenie sporost uzupeł. zwoln. od kosztów 05.08.2008Petrus
Treść wniosku o zabezpieczenie 31.07.2008johan
BTE a spadobierca 29.07.2008Johnson
po prawomocnym zwrocie pozwu - zażalenie 28.07.2008RogerMortimer
Wysłuchanie art. 547 par. 2 k.p.c. - ubezwłasnowolnienie 24.07.2008Młody
Ostateczna decyzja Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 23.07.2008johan
Egzekucja z nieruchomości stanowiącej współwłsność małżonków 23.07.2008johan
wniosek o ponowny opis i oszacowanie 21.07.2008galerius
art. 1037 par. 1 i 2 k.p.c. - uzupełnienie ceny nabycia 20.07.2008kate
Odsetki od ceny nabycia wpłaconej do depozytu sądowego 18.07.2008Tomasz Zawiślak
Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie a sprawa gospodarcza 17.07.2008jarocin
Obowiązek uiszczenia opłaty przez adwokata 11.07.2008beatah
Postępowanie w sprawach gospodarczych 11.07.2008beatah
Koszty przy pelnomocniku 11.07.2008sponn
apelacja z brakami formalnymi 09.07.2008sławo
Pomieszczenie zastępcze ... 08.07.2008Johnson
a propos referendarzy 07.07.2008mefisto
powództwo przeciwegzekucyjne z 840 kpc 05.07.2008magda1311
Koszty pomocy prawnej 04.07.2008beatah
dwie apelacje 03.07.2008sławo
Udzielenie pełnomocnictwa na podstawie umowy zlecenia 03.07.2008beatah
Ponoszenie kosztów ustanowienia pełnomocnika z urzędu 03.07.2008ubilexibi
Pełnomocnik z urzędu po prawomocnym zwrocie pozwu 02.07.2008gilgamesz
wniosek o uzupełnienie nakazu zapłaty 29.06.2008akjos
Referendarz to nie sąd 28.06.2008ubilexibi
Wniosek o nadanie klauzuli po nadaniu klauzuli z urzędu 27.06.2008ubilexibi
Klauzula wykonalności z urzędu 27.06.2008ubilexibi
koszty zastępstwa przy wniosku o doręczenie tyt wykonawczego 27.06.2008sławo
Orzeczenie TK o niekonstytucyjności 130 2 par. 4 w zw. ..... 27.06.2008Sandman
opłata od sprzeciwu od wz "niesłusznie" wydanego 26.06.2008richter
Skarga na czynności komornika 25.06.2008johan
adres do korespondencji w Irlandii 24.06.2008marrta
Wyrok TK 24.06.2008Justibas
Zatrzymanie dłużnika w sprawie o wyjawienie majątku 24.06.2008Tomasz Zawiślak
Zniesienie współwłasności z udziałem nieletniego 23.06.2008Johnson
wpływ upadłości układowej na toczące się postępowanie 20.06.2008richter
VAT od wynagrodzeń biegłych 19.06.2008Tomasz Zawiślak
rygor natychmiastowej wykonalności przy zaocznej eksmisji... 17.06.2008Marzena B
Pełnomocnik z urzędu 17.06.2008jarocin
co dalej? 11.06.2008mefisto
Klauzula wykonalności na b.t.e. 11.06.2008sebus
umorzenie akcji 09.06.2008Dorota Korman-W
Właściwość wydziału grodzkiego 09.06.2008Maltazar
uważajcie na faksymile 04.06.2008procontra
Licytacja z nieruchomości 04.06.2008sebus
reprezentacja oddziału towarzystwa ubezpieczeń 03.06.2008alutka
Reprezentacja powiatu przed Sądem. 03.06.2008deencz
"Nadmierne" uzupełnienie braków formalnych 03.06.2008Johnson
Klauzula przeciwko małżonkowi dłuznika 03.06.2008Tomasz Zawiślak
wyznaczenie sądu na zasadzie 508 01.06.2008Pablo
Kurator dla spółki 01.06.2008henrylee
dziwne doręczenie 29.05.2008mefisto
doręczenie osobie upoważnionej do odbioru pism sądowych 28.05.2008mia
pełnomocnictwo procesowe - co robić, Droga Redakcjo? 27.05.2008kudłaty
Zabezpieczenie dowodu 27.05.2008jarocin
Doręczenie postanowienia o zabezpieczeniu 26.05.2008richter
opłata skarbowa, a kolejne złożenie pełnomocnictwa 21.05.2008Jerzy
Art. 485 §3 k.p.c. 21.05.2008jarocin
Śmierć pozwanego a wyrok zaoczny 21.05.2008jarocin
TK orzekł: art. 370[1] kpc niezgodny z Konstytucją! 20.05.2008richter
Doręczenie do Włoch 20.05.2008jarocin
Brak formalny - odpis z KRS 20.05.2008jarocin
powództwo windykacyjne a 841 kpc 20.05.2008Washington Irving
Pełnomocnictwo 19.05.2008jarocin
793kpc dalszy tytuł wykonawczy 19.05.2008Washington Irving
Zwrot wniosku w post. klauzulowym w gospodarczym 18.05.2008jarocin
Klauzula na rzecz następcy 18.05.2008jarocin
uchwała SN z 28 lutego 2008r. 15.05.2008mefisto
Listonosz awizował, choc adres był błedny 15.05.2008falkenstein
Koszty procesu przy cofnięciu pozwu 15.05.2008jarocin
Tajemnica skarbowa, czy nadaktywność posiadacza pieczątki? 15.05.2008praefectus
stwierdzanie prawomocności 14.05.2008mia
pouczenie dla pozwanego na podstawie art. 206 par. 2 kpc 14.05.2008alutka
zrzeszenia właścicieli i zarządców domów 13.05.2008Washington Irving
Powództwo o zwolnienie spod egzekucji - sprawa gospodarcza? 12.05.2008richter
Doręczenie tytułu wykonawczego - nakazu zapłaty 11.05.2008richter
Klauzule z art. 788 w wydziałach cywilnych grodzkich 04.05.2008passenger
Opróżnienie lokalu 28.04.2008ubilexibi
Sprzeciw od niedoręczonego nakazu zapłaty 25.04.2008kubalit
skutki sprzeciwu od wyroku zaocznego 23.04.2008humbert
Vat od wynagrodzeń biegłych 21.04.2008Tomasz Zawiślak
rozgraniczenie w procesie 21.04.2008procontra
klauzula na 788kpc - spadkobiercy 20.04.2008Małgorzata
Oświadczenie o stanie majątkowym 17.04.2008cin
Opłata skarbowa od pełnomocnictwa 17.04.2008Petrus
klauzula na następcę prawnego art. 788 kpc 17.04.2008sławo
Postępowanie zwykłe czy uproszczone ... 17.04.2008Johnson
krąg uczestników w sprawie o drogę konieczną 17.04.2008grubson
sprawa o wydanie a o uzgodnienie treści księgi 16.04.2008sławo
dot. nakazów 16.04.2008seszele
zażalenie na koszty w nakazie zapłaty 14.04.2008sławo
art. 202 kpc 13.04.2008zziajany
Braki w egzekucji 12.04.2008Petrus
Braki formalne pozwu [na forumlarzu] 10.04.2008Johnson
Postanowienie o kosztach 09.04.2008komo21
Status organizacji społecznej w procesie 09.04.2008Beleg
wyłączenie sędziego-małżonka 07.04.2008justice
Koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu 07.04.2008Johnson
Skutki braku zlecenia dla asesora komorniczego 05.04.2008Tomasz Zawiślak
rozszerzenie powodztwa na rozprawie 05.04.2008Tomasz Zawiślak
właściwość funkcjonalna sądu gospodarczego 05.04.2008Tomasz Zawiślak
Depozyt sądowy 03.04.2008ubilexibi
Kurator dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego ... 01.04.2008Johnson
wątpliwości na tle art 136 par. 2 kpc 28.03.2008humbert
Hipoteka z odsetkami 28.03.2008komo21
adres dłużnika w postępowaniu klazulowym 20.03.2008elew
wezwanie o cenę nabycia 18.03.2008luke
Postępowanie o "zasiedzenie" 16.03.2008Petrus
Sprostowanie protokołu według kpc - art. 160!!! 16.03.2008PRZEMOT
Nakaz w upominawczym uproszczonym 14.03.2008Petrus
Rejetr dłużników a wyjawienie majątku w kpc 12.03.2008Petrus
Postępowanie zażaleniowe 11.03.2008Petrus
Koszty w nakazie upominawczym 11.03.2008Petrus
Art. 11 kpc 11.03.2008Johnson
Bezpodstawne wzbogacenie przy egzekucji uchylonego wyroku 08.03.2008kubalit
Zarządzenie SO 07.03.2008mara
Bombowy problem 07.03.2008falkenstein
Śmierc dłuznika - zawieszenie czy umorzenie 29.02.2008komo21
ponowne złożenie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych 28.02.2008komo21
Zwolnienie strony z opłat notarialnych (wynagrodzenie) 27.02.2008komo21
wyjątkowo ułomna osoba prawna 26.02.2008kudłaty
czy powództwo poręczyciela nadaje się do uproszczonego? 25.02.2008norton
zapewnienie spadkowe 25.02.2008magda1311
Czy dopozwanie jest konieczne ... 25.02.2008Johnson
nadzór nad egzekucją z nieruchomości 22.02.2008AQUA
areszt a sprawa cywilna 20.02.2008Dorota Korman-W
Postępowanie egzekucyjne 18.02.2008AQUA
Koszty rozprawy zaocznej 14.02.2008AQUA
Plan podziału - zwrot depozytu dłużnikowi 14.02.2008JedzieJadzia
Podział majątku wspólnego 14.02.2008ubilexibi
Przysądzenie własności 14.02.2008ubilexibi
Lekarz sądowy 12.02.2008Michał44
Dział spadku w toku egzekucji ze spadkowej nieruchomości 12.02.2008P
zasiedzenie jako przesłanka rozstrzygnięcia 09.02.2008magda1311
egzekucja jak w "procesie" Kafki 09.02.2008falkenstein
Klauzula pko małżonkowi 06.02.2008jarocin
tajemnica zawodowa komornika 05.02.2008Małgorzata
"wyjechał za granicę" 05.02.2008joolli
właściwość miejscowa sądu 04.02.2008mia
plan podziału - kategorie zaspokojenia 03.02.2008grubson
Komornik - koszty korespondencji 31.01.2008komo21
Termin ustawowy czy sądowy 31.01.2008jarocin
Postanowienie o przyznaniu wynagrodzenia 30.01.2008johan
Wydruk KRS ze strony internetowej 30.01.2008jarocin
sprawy uproszczone - właściwość rzeczowa 30.01.2008Justibas
Nakaz nakazowy w sprawie z art. 299 ksh 30.01.2008jarocin
zapomniałam wezwac o opłatę 30.01.2008Justibas
FGŚP - reprezentacja 29.01.2008jarocin
Zwrot odpowiedzi na pozew a doręczenie w.z. 29.01.2008jarocin
opłata od eksmisji 29.01.2008Dorota Korman-W
Zażalenie wniesione przez radce prawnego 29.01.2008johan
Egzekucja z nieruchomości a VAT 26.01.2008Johnson
Wierzyciel hipoteczny 25.01.2008komo21
Zarzuty na plan podziału 25.01.2008komo21
Rygor wezwania do opłaty [egzekucja z nieruchomości] 24.01.2008Johnson
wznowienie postępowania - termin do wniesienia skargi 23.01.2008grubson
Nakaz upominawczy tytułem zabezpieczenia 23.01.2008jarocin
uzasadnianie klauzuli wykonalności 22.01.2008ubilexibi
Art. 130(2) par.4 kpc i sprzeciw od wyroku zaocznego 21.01.2008jarocin
Wydanie przedmiotu z depozytu sądowego .... 21.01.2008Johnson
Oddalenie wniosku o przywrócenie terminu 19.01.2008ubilexibi
Mediacja - jak ją zakończyć? 18.01.2008ubilexibi
Rozliczenie kosztów sądowych 17.01.2008Johnson
zniesienie współwłasności? 16.01.2008magda1311
Egzekucja 16.01.2008johan
Wniosek o odroczenie rozprawy po odroczeniu publikacji wyr. 15.01.2008praefectus
Zatwierdzenie planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji 15.01.2008Johnson
ogloszenie wyroku.... 15.01.2008koriolan
doręczenia pisma do USA 12.01.2008minimalny
zwrot opłaty wg uksc (było: uproszczenie procedury!!!) 10.01.2008Dorota Korman-W
Braki skargi na orzeczenie referendarza sądowego 10.01.2008Marzena B
ciąg zażaleń 10.01.2008grubson
Jeszcze o postanowieniach kończących postępowanie w sprawie 09.01.2008cin
Termin na sporządzenie uzasadnienia postanowienia 09.01.2008
Przywrócenie terminu do wniesienia pozwu wzajemnego 09.01.2008Marzena B
Klauzula w zw. z przejściem uprawnienia (art. 788 kpc) 07.01.2008Marzena B
Koszty pełnomocnika 05.12.2007Beleg
Postanowienie kończące postępowanie w sprawie 04.12.2007Beleg
Niejasno uzasadniony wyrok może zostać uchylony 31.07.2007Dreed
Opłaty w uproszczonym upominawczym i nakazowym 29.06.2007jarocin
Zmiany w powództwach wzajemnych 28.03.2007Sardukar
Przedawnienie roszczeń w prawie cywilnym 07.12.2006
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Sytuacja staje się z dnia na dzień gorsza - poruszający list tureckiego sędziego
Drodzy Koledzy/Przyjaciele Jestem pewien, że wszyscy wiecie o ostatnich wydarzeniach w Turcji. Puczyści zaatakowali ludzi na ulicach, (...)
Nieznajomość adresu strony pozwanej ogranicza prawo do sądu?
Helsińska Fundacja Praw Człowieka przedstawiła ETPC opinię przyjaciela sądu w postępowaniu w sprawie Orłowski przeciwko Polsce (...)
1/562